Staden

Uppfyllelse av de bindande målen

De bindande verksamhetsmålen uppnåddes bäst inom fostrans- och utbildningssektorn samt inom centralförvaltningen.
Läs mera om Uppfyllelse av de bindande målen

Utvärdering av rekommendationernas effekter

De rekommendationer revisionsnämnden gav år 2017 ledde till åtgärder, med undantag för rekommendationerna om dubbelroller i ägarstyrningen.
Läs mera om Utvärdering av rekommendationernas effekter

Kvaliteten på de digitala e-tjänsterna

Kvaliteten på Helsingfors digitala e-tjänster är huvudsakligen bra, då den jämförs med de nationella kvalitetskriterierna för digitala e-tjänster. Tjänsternas sökbarhet och smidighet behöver dock utvecklas.
Läs mera om Kvaliteten på de digitala e-tjänsterna