Utvärderingsplanen

Föreslå ett utvärderingsobjekt för revisionsnämnden. Utvärderingarnas resultat rapporteras för fullmäktige, varför förslagen bör gälla tjänster eller funktioner på fullmäktigenivån som är betydande för stadens verksamhet. Typiskt hänför sig utvärderingsobjekten till genomförandet av målen i stadsstrategin.

Föreslå ett utvärderingsobjekt