Webbtjänstens dataskydd och kakor

Webbtjänsten www.arviointikertomus.fi upprätthålls av Helsingfors stad. Staden har förbundit sig till att skydda integriteten hos användarna av stadens webbtjänster enligt dataskyddslagen (2018), EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig lagstiftning.

Webbtjänsten www.arviointikertomus.fi upprätthålls av Helsingfors stad. Staden har förbundit sig till att skydda integriteten hos användarna av stadens webbtjänster enligt dataskyddslagen (2018), EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig lagstiftning.

Kakor (cookies)

En kaka(cookie) är en liten textfil som webbläsaren lagrar på din dator eller mobila enhet då du besöker vår webbtjänst. Med termen ”kaka” avses i denna tjänst också andra motsvarande tekniker. Nödvändiga kakor behövs för att webbplatsen ska fungera. Kakor som inte är nödvändiga för webbplatsens funktion kan också användas. De används bland annat för analys och uppföljning, och avsaknaden av dem hindrar inte webbplatsens funktion. Sådana kakor kan användas enbart med användarens samtycke. Tjänsten Arviointikeskus.fi använder nödvändiga kakor och med användarens samtycke kan också analytiska kakor användas.

En kaka kan sparas permanent på användarens enhet, varvid webbplatsen kommer ihåg användaren även om hen stängt webbläsaren sedan det senaste besöket. Kakorna kan också vara sessionsspecifika, vilket innebär att de raderas efter att webbläsaren stängs.

Kakorna kan vara förstapartskakor eller tredjepartskakor. Förstapartskakor skapas av den webbplats som användaren besöker. Tredjepartskakor skapas av en utomstående part.

Kakor som använts på webbplatsen Arviointikertomus.fi

Vi använder kakor på vår webbplats för att förbättra webbplatsens prestanda och innehåll. Med hjälp av kakor erbjuder vi en mer personlig användarupplevelse och kanaler för sociala medier.

Nödvändiga kakor:

  • gc_consent: Data om att kakor godkänts. Kakan gäller i en månad.
  • gc_visited: Information om huruvida besökaren har varit inne på webbplatsen tidigare. Kakan gäller i en månad.
  • (_GRECAPTCHA): Kaka för Googles skräppostfilter som skyddar webbplatsen och applikationen. Kakan gäller i sex månader.

Icke-nödvändiga kakor:

  • _pk_ses: Matomo-statistiksystemets kaka. Kakan samlar data om användarens aktivitet på webbplatsen. Matomo är ett statistiksystem för besökare som Helsingfors stad använder. Helsingfors stad ansvarar för hur data används. Kakan gäller under besöket på webbplatsen.
  • _pk_id: Matomo-statistiksystemets kaka. Kakan samlar data om användarens aktivitet på webbplatsen. Matomo är ett statistiksystem för besökare som Helsingfors stad använder. Helsingfors stad ansvarar för hur data används. Kakan gäller i ett år.

För vilka syften samlas personuppgifter in?

Webbplatsen samlar automatiskt in de uppgifter om besökarna som anges nedan. Dessa uppgifter används för att förbättra webbplatsens användargränssnitt och användarupplevelsen samt för statistisk uppföljning av besökarantalet. Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående aktörer.

Hurdana uppgifter samlas in om tjänstens användare?

På webbplatsen används kakor (cookies) för att upprätthålla användarens session. I tekniska kakor samlar man inte in eller sparar personuppgifter som kan identifiera användaren.

Du kan ändra på ditt samtycke antingen genom att radera kakorna i din webbläsare eller byta ut det du tidigare valt genom att klicka på knappen "Cookie-inställningar" nere till höger.

Uppgifter som samlats in för statistikföring över användarna i tjänsten anonymiseras, så att de inte kan kopplas till en enskild person. Sådana uppgifter är:

  • IP-adressen från vilken man kommit till stadens webbplats
  • tidpunkter
  • de sidor som använts i tjänsten
  • webbläsartyp
  • plats enligt område, där användaren inte kan identifieras

Användarna har möjlighet att kommentera utvärderingarnas resultat och föreslå utvärderingsprojekt. Personuppgifter efterfrågas inte i kommentarsblanketterna. Uppgifterna sparas i webblatsens databas.

Förmedlas uppgifter från tjänsten till andra tjänster?

Sidorna kan innehålla innehåll från tjänsteproducenter utanför staden, såsom inbäddade element från karttjänster eller kanaler i sociala medier. Det är ägarna till dessa kanaler och tjänster som ansvarar för integritetsskyddet i dem.

Länkadresser till enskilda sidor kan delas på Facebook och Twitter via knappar på sidorna. Uppgifter om personer överförs inte till de sociala nätverkstjänsterna tillsammans med adresserna.

Personuppgifter som behandlas på webbplatsen

På webbplatsen arviointikertomus.fi publiceras aktuella uppgifter om Helsingfors stads revisionsnämnds medlemmar och revisionskontorets kontaktpersoner. Namnen på medlemmar och kontaktpersoner publiceras. Inga andra personuppgifter publiceras på webbplatsen.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna endast så länge som det är nödvändigt för de syften som definieras här. De uppgifter som sparas innehåller inte identifierande personuppgifter. Namnen på revisionsnämndens medlemmar sparas under en fullmäktigeperiod, det vill säga fyra år. Uppgifterna om en medlem i revisionsnämnden tas bort från sidan om medlemmen avgår från förtroendeuppdraget före fullmäktigeperiodens slut. Namnen på revisionskontorets kontaktpersoner sparas så länge som de sköter denna uppgift.