Dataskydd i webbtjänsten

Webbtjänsten www.arviointikertomus.fi upprätthålls av Helsingfors stad. Staden har förbundit sig till att skydda integriteten hos användarna av stadens webbtjänster enligt dataskyddslagen (2018), EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig lagstiftning.

För vilka syften samlas personuppgifter in?

Webbplatsen samlar automatiskt in de uppgifter om besökarna som anges nedan. Dessa uppgifter används för att förbättra webbplatsens användargränssnitt och användarupplevelsen samt för statistisk uppföljning av besökarantalet. Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående aktörer.

Hurdana uppgifter samlas in om tjänstens användare?

På webbplatsen används kakor (cookies) för att upprätthålla användarens session. I tekniska kakor samlar man inte in eller sparar personuppgifter som kan identifiera användaren.

Användaren har möjlighet att förhindra användning av kakor genom att ändra webbläsarinställningarna. Om webbplatsen används utan kakor kan det dock påverka dess funktion.

Uppgifter som samlats in för statistikföring över användarna i tjänsten anonymiseras, så att de inte kan kopplas till en enskild person. Sådana uppgifter är:

  • IP-adressen från vilken man kommit till stadens webbplats
  • tidpunkter
  • de sidor som använts i tjänsten
  • webbläsartyp
  • plats enligt område, där användaren inte kan identifieras

Webbplatsens användare har möjlighet att kommentera utvärderingsresultat och föreslå teman för utvärderingar. I kommentarsformuläret blir användaren ombedd att uppge sitt namn, men denna uppgift är inte obligatorisk. En person som ger ett förslag på ett tema för en utvärdering kan välja att uppge sitt namn och sin e-postadress, men dessa uppgifter är inte obligatoriska.

Förmedlas uppgifter från tjänsten till andra tjänster?

Sidorna kan innehålla innehåll från tjänsteproducenter utanför staden, såsom inbäddade element från karttjänster eller kanaler i sociala medier. Det är ägarna till dessa kanaler och tjänster som ansvarar för integritetsskyddet i dem.

Länkadresser till enskilda sidor kan delas på Facebook och Twitter via knappar på sidorna. Uppgifter om personer överförs inte till de sociala nätverkstjänsterna tillsammans med adresserna.

Personuppgifter som behandlas på webbplatsen

På webbplatsen arviointikertomus.fi publiceras aktuella uppgifter om Helsingfors stads revisionsnämnds medlemmar och revisionskontorets kontaktpersoner. Namnen på medlemmar och kontaktpersoner publiceras. Inga andra personuppgifter publiceras på webbplatsen.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna endast så länge som det är nödvändigt för de syften som definieras här. De uppgifter som sparas innehåller inte identifierande personuppgifter. Namnen på revisionsnämndens medlemmar sparas under en fullmäktigeperiod, det vill säga fyra år. Uppgifterna om en medlem i revisionsnämnden tas bort från sidan om medlemmen avgår från förtroendeuppdraget före fullmäktigeperiodens slut. Namnen på revisionskontorets kontaktpersoner sparas så länge som de sköter denna uppgift.