Arviointisuunnitelma

Ehdota tarkastuslautakunnalle arviointiaihetta. Arviointien tulokset raportoidaan valtuustolle, joten aihe-ehdotusten tulee olla valtuustotasoisia kaupungin toiminnan kannalta merkittäviä palveluita tai toimintoja. Tyypillisesti arviointiaiheet liittyvät kaupunkistrategian tavoitteiden toteuttamiseen.

Vuonna 2022 arvioimme muun muassa toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointia, psykiatriseen avohoitoon pääsyä, kestävien liikennemuotojen edistämistä ja turvallisuutta kaupungin eri osissa. Näet kaikki aiheemme arviointisuunnitelmasta alla.

Ehdota arviointiaihetta