Arviointisuunnitelma

Ehdota tarkastuslautakunnalle arviointiaihetta. Arviointien tulokset raportoidaan valtuustolle, joten aihe-ehdotusten tulee olla valtuustotasoisia kaupungin toiminnan kannalta merkittäviä palveluita tai toimintoja. Tyypillisesti arviointiaiheet liittyvät kaupunkistrategian tavoitteiden toteuttamiseen.

Vuonna 2020 arvioimme muun muassa asuinalueiden eriytymisen ehkäisyä, nuorten syrjäytymisen ehkäisyä peruskouluissa sekä rakentamisen ja rakennusten käytön päästövähennyksiä. Näet kaikki aiheemme arviointisuunnitelmasta alla.

Ehdota arviointiaihetta