Arviointisuunnitelma

Ehdota tarkastuslautakunnalle arviointiaihetta. Arviointien tulokset raportoidaan valtuustolle, joten aihe-ehdotusten tulee olla valtuustotasoisia kaupungin toiminnan kannalta merkittäviä palveluita tai toimintoja. Tyypillisesti arviointiaiheet liittyvät kaupunkistrategian tavoitteiden toteuttamiseen.

Vuonna 2021 arvioimme muun muassa kotihoitoa, lastensuojelun avohuoltoa, kyberuhkiin varautumista ja osallisuutta kaupunkisuunnittelussa ja kaavoituksessa. Näet kaikki aiheemme arviointisuunnitelmasta alla.

Ehdota arviointiaihetta