Arviointisuunnitelma

Ehdota tarkastuslautakunnalle arviointiaihetta. Arviointien tulokset raportoidaan valtuustolle, joten aihe-ehdotusten tulee olla valtuustotasoisia kaupungin toiminnan kannalta merkittäviä palveluita tai toimintoja. Tyypillisesti arviointiaiheet liittyvät kaupunkistrategian tavoitteiden toteuttamiseen.

Vuonna 2023 arvioimme muun muassa nuorisotyötä, huumekuolemien estämistä ja kevyen liikenteen väylien talvikunnossapitoaNäet kaikki aiheemme arviointisuunnitelmasta alla.

Ehdota arviointiaihetta