Tietoa tarkastuslautakunnasta

Lautakunnan kokoonpano
Nuutti Hyttinen, puheenjohtaja
Dani Niskanen, varapuheenjohtaja
Iida Haglund
Jussi Junni
Nita Austero
Sandra Hagman
Petrus Pennanen
Mikael Jungner
Terhi Peltokorpi

Tarkastuslautakunta on suoraan kaupunginvaltuuston alainen toimielin, jonka tehtävänä on huolehtia Helsingin kaupungin ja kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä ja kuntalain mukaisen arvioinnin suorittamisesta. Lautakunta valmistelee kaupunginvaltuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, kuten kaupungin tilintarkastajan valinnan.

Lautakunta arvioi vuosittain, ovatko valtuuston kaupungille ja kaupunkikonsernille asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet. Lisäksi lautakunnan tehtävänä on arvioida, onko kaupungin toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointiin liittyvät havainnot esitetään valtuustolle laadittavassa arviointikertomuksessa. Lautakunta voi laatia valtuustolle erillisiä raportteja kaupungin toiminnan ja taloudenhoidon kannalta merkittävistä asioista. Helsingin kaupungin tarkastusvirasto avustaa lautakuntaa arviointitehtävän suorittamisessa. Kaikki tarkastuslautakunnan raportit julkaistaan tällä sivustolla.

Kaupunginvaltuusto nimesi 2.8.2021 vuosien 2021–2024 tarkastuslautakunnan. Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla kaupunginvaltuutettuja. Lautakunta on jakautunut toimikuntiin.

Lisätietoja tarkastuslautakunnan työskentelystä antaa tarkastuslautakunnan sihteeri Vilma Lamminpää. Arviointiprosessiin ja arviointikertomukseen liittyviin tiedusteluihin vastaa Liisa Kähkönen.

Vilma Lamminpää
controller
09-310 36581
etunimi.sukunimi(a)hel.fi


arviointipäällikkö
09-310 36545
etunimi.sukunimi(a)hel.fi