Utvärdering av rekommendationernas effekter

Beräknad lästid: 1 minut

Utvärderingens mål

Huvudfrågan vid utvärderingen var vilka verkningar revisionsnämndens rekommendationer i utvärderingsberättelsen för 2017 har haft. I utvärderingsberättelsen för 2017 behandlades 15 utvärderingsteman och gavs 45 rekommendationer.

Slutsatser

Av de rekommendationer som revisionsnämnden gav i utvärderingsberättelsen för 2017 var nästan alla, 96 procent, sådana att man inom sektorerna antingen helt eller delvis hade vidtagit åtgärder enligt rekommendationen. Positiva verkningar kunde skönjas för nästan hälften av rekommendationerna. I utvärderingsberättelsen för 2017 ingick två rekommendationer inom utvärderingstemat ägarstyrning vid Helsingfors stads bostäder Ab, som ingendera efterlevts. Att rekommendationerna inte följdes beror på att stadsstyrelsen och stadskansliet inte har upplevt att revisionsnämndens rekommendationer vore ändamålsenliga. Revisionsnämnden anser att dubbelrollen i ägarstyrningen för förtroendevalda och tjänsteinnehavare som hör till koncernledningen fortfarande är ett problem.

Revisionsnämnden konstaterar att
  • det med tanke på tydligheten i ägarstyrningen vore bättre om det i dottersammanslutningarnas ledning inte satt personer ur koncernledningen som är ledamöter i stadsstyrelsen eller dess koncernsektion, som hör till borgmästarkollegiet eller som är tjänsteinnehavare.

stadskansliet bör

  • bereda en uppdatering av koncerndirektivet så att det beaktar de skärpta bestämmelserna om jäv.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.