Rekommendationernas effekt

Beräknad lästid: 2 minuter

Syftet med utvärderingen

Utvärderingens huvudfråga var: Vilka effekter har de rekommendationer som revisionsnämnden lade fram i utvärderingsberättelsen för 2020 haft? I utvärderingsberättelsen för 2020 behandlades 19 utvärderingsteman och gavs 51 rekommendationer.

Slutsatser

Sektorerna hade vidtagit åtgärderna antingen delvis eller helt i 90 procent av de rekommendationer som revisionsnämnden gav i sin utvärderingsberättelse för 2020. Tills vidare har mindre än hälften av rekommendationerna haft effekter.

I enlighet med revisionsnämndens rekommendationer vidtas åtgärder för att till exempel förhindra segregation i bostadsområden och skolor, och kommuninvånarnas delaktighet har främjats bland annat genom att förbättra den deltagande budgeteringen och möjligheterna för ungdomar att påverka. Miljömedvetenheten i fråga om upphandling och byggande har ökat. Information om missbrukartjänsterna finns bättre tillgänglig på den nya webbplatsen. I socialarbetet inom barnskyddet uppfylls den lagstadgade dimensioneringen, men inom institutionsvården är det svårt att få personal.

Avvecklingen av vårdskulden till följd av coronapandemin leder till att tillgången till vård på hälsostationerna, trots omfattande åtgärder, har förblivit nästan densamma som tidigare. Problemen med kund- och patientdatasystemet Apotti bidrar till att tillgången till vård inte kan mätas helt tillförlitligt.

Revisionsnämnden konstaterar att

hälso- och missbrukarservicen inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn ska

  • fortsätta att förbättra tillgången till vård på hälsostationer.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.