Säkerhet i olika delar av staden

Hämärä ja hiljainen yö Helsingin kadulla. Kuvaaja: Julius Konttinen

Beräknad lästid: 2 minuter

Syftet med utvärderingen

Utvärderingens huvudfråga var: Har staden vidtagit tillräckliga åtgärder för att främja säkerheten i enlighet med målen i den lokala säkerhetsplaneringen? I Helsingfors stadsstrategi 2021–2025 konstateras att Helsingfors har som mål att vara en stad där bostadsområdena inte segregeras och där man kan leva ett tryggt och trevligt liv, överallt i de positivt egenartade stadsdelarna. Utvärderingen inriktades på målen i den lokala säkerhetsplanen, med betoning av följande delområden: förbättring av trygghetskänslan särskilt i de otryggaste områdena, säkra skolresor i grundskolan och förebyggande av gängbildning.

Slutsatser

Helsingfors har i huvudsak vidtagit tillräckliga åtgärder för att främja säkerheten i enlighet med målen i den lokala säkerhetsplaneringen. Helsingfors upplevs i huvudsak som en mycket säker plats. Det finns stora skillnader mellan områdena, men de har varit desamma i flera år. Genomsnittet för mätaren för social oordning har ökat, vilket kan anses oroväckande. Enligt statistiken över vägtrafikolyckor har antalet skadade och döda 7–17-åringar i Helsingfors trafik minskat betydligt 2008–2021. Stadens långsiktiga och systematiska arbete för att sänka hastighetsbegränsningarna har förbättrat säkerheten för barnens skolresor.

Det finns fortfarande ett behov av att förbättra dialogen mellan företrädare för stadens tjänster och invånarna samt invånarnas delaktighet. Det upplevs också som en utmaning att sektorernas påverkansmöjligheter är begränsade i stadskansliets ledningsarbete, särskilt när det gäller att förebygga större säkerhetsproblem i staden. Säkerheten främjas som en del av stadens grundläggande verksamhet. Det har inte reserverats en separat budget för främjande av säkerhetsarbetet.

Revisionsnämnden konstaterar att

stadsmiljösektorn ska

  • se över principerna för planeringen av avlämningstrafikarrangemangen i enlighet med de mål som fastställts.

stadskansliet ska

  • ytterligare stärka dialogen mellan företrädare för stadens tjänster och invånarna samt invånarnas delaktighet för att förbättra säkerheten.
  • stärka sektorernas förståelse av tillräckliga resurser för tjänsterna för att förbättra säkerheten.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.