Turvallisuus kaupungin eri osissa

Hämärä ja hiljainen yö Helsingin kadulla. Kuvaaja: Julius Konttinen

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymys oli, onko kaupungissa tehty riittävästi toimenpiteitä turvallisuuden edistämiseksi paikallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteen mukaisesti. Helsingin kaupunkistrategiassa 2021–2025 todetaan, että Helsingin tavoitteena on olla kaupunki, jossa asuinalueet eivät eriydy, ja kaikkialla on mahdollista elää turvallista ja viihtyisää elämää positiivisesti omaleimaisissa kaupunginosissa. Arviointi kohdistettiin paikallisen turvallisuussuunnitelman tavoitteisiin painottaen seuraavia osa-alueita: turvallisuuden tunteen parantaminen erityisesti turvattomimmilla alueilla, peruskoulujen koulumatkojen turvallisuus sekä jengiytymisen ennaltaehkäisy.

Johtopäätökset

Helsingissä on tehty pääosin riittävästi toimenpiteitä turvallisuuden edistämiseksi paikallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteiden mukaisesti. Helsinki koetaan pääosin hyvin turvalliseksi paikaksi. Alueiden välillä on huomattavia eroja, mutta ne ovat kuitenkin pysyneet samansuuruisina jo useamman vuoden. Sosiaalisen epäjärjestyksen mittarin keskiarvo on kasvanut, mitä voidaan pitää huolestuttavana. Helsingin liikenteessä loukkaantuneiden ja kuolleiden 7–17-vuotiaiden määrä on vuosien 2008–2021 aikana pienentynyt merkittävästi tieliikenneonnettomuustilastojen perusteella. Kaupungin pidempiaikainen ja systemaattinen muutostyö nopeusrajoitusten alentamiseksi on parantanut lasten koulumatkojen turvallisuutta.

Kaupungin palveluiden edustajien ja asukkaiden välisessä vuoropuhelussa sekä asukkaiden osallisuudessa on vielä parannettavaa. Toisena haasteena koetaan toimialoihin kohdistuvien vaikutusmahdollisuuksien rajallisuus kaupunginkanslian ohjaustyössä, etenkin laajempien turvallisuusongelmien ehkäisemiseksi kaupungissa. Turvallisuutta edistetään osana kaupungin perustoimintaa. Turvallisuustyön edistämiseen ei ole varattu erillistä budjettia.

Lautakunta toteaa, että

kaupunkiympäristön toimialan tulee

  • tarkistaa koulujen ja päiväkotien saattoliikennejärjestelyjen suunnitteluperiaatteet asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

kaupunginkanslian tulee

  • entisestään vahvistaa kaupungin palveluiden edustajien ja asukkaiden välistä vuoropuhelua sekä asukkaiden osallisuutta turvallisuuden parantamiseksi.
  • vahvistaa toimialojen ymmärrystä palvelujen riittävästä resursoinnista turvallisuuden parantamiseksi.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.