Utvärderings­berättelse 2023

Nämnden bedömer årligen huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i staden och stadskoncernen. Dessutom har nämnden till uppgift att bedöma huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. De iakttagelser som hänför sig till bedömningen presenteras för fullmäktige i en utvärderingsberättelse. 

Revisionsnämnden godkände 2023 års utvärderingsberättelse 16.4.2024. Stadsfullmäktige behandlar utvärderingsberättelsen vid sitt sammanträde 19.6.2024.

Bekanta dig med sammanfattningarna av revisionsnämndens utvärderingsteman genom länkarna nedan. I sammandragen presenteras de viktigaste slutsatserna om utvärderingstemana och de relaterade rekommendationerna.