Förebyggande av drogrelaterade dödsfall i missbrukartjänsterna

Mies istuu kalliolla.

Beräknad lästid: 1 minut

Syftet med utvärderingen

Utvärderingens huvudfråga var: Har Helsingfors stärkt tjänster som förebygger drogrelaterade dödsfall? Temat granskades genom att utvärdera om staden har förbättrat tillgången till missbrukarvård och opioidsubstitutionsbehandling för drogberoende personer samt om staden har utvecklat hälso- och socialrådgivningen i anslutning till förebyggandet av drogrelaterade dödsfall. Enligt riktlinjerna i stadsstrategin 2021–2025 ska staden bereda en åtgärdshelhet som ingriper i den växande användningen av rusmedel på ett mänskligt och övergripande sätt samt minska konsekvenserna av rusmedelsanvändning och drogrelaterade dödsfall.

Slutsatser

Staden har stärkt missbrukartjänsterna för förebyggande av drogrelaterade dödsfall med goda resultat i fråga om tillgång till opioidsubstitutionsbehandling och avgiftningsvård. Missbrukartjänsterna har vidtagit flera åtgärder för att förbättra tillgången till vård för drogberoende personer. Dessa åtgärder omfattar bland annat förlängning av öppettiderna för mottagningar utan tidsbokning och telefontjänsten, som är avsedda för vuxna och unga, inrättande av en separat missbrukartjänst för unga samt effektivering av bedömningsprocessen för opioidsubstitutionsbehandling. Vid tidpunkten för utvärderingen var en del av åtgärderna dock nyinledda eller det saknades tillförlitlig och jämförbar statistisk information om dem, så åtgärdernas effekter på andra missbrukartjänster än opioidsubstitutionsbehandling och avgiftningsvård kunde inte utvärderas. Brist på lämpliga lokaler är det största hindret för utveckling av missbrukartjänsterna.
 

Revisionsnämnden konstaterar att

stadsmiljösektorn samt social-, hälsovårds- och räddningssektorn ska i samarbete 

  • säkerställa att missbrukartjänsterna har tillräcklig tillgång till lämpliga lokaler så att de lagstadgade missbrukartjänsterna kan ordnas. 

social-, hälsovårds- och räddningssektorn ska 

  • förbättra kvaliteten på den statistiska informationen om missbrukartjänsternas kunder och besök. 
  • följa upp effekterna av reformerna av missbrukartjänsterna på tillgången till tjänster, vård och rehabilitering. 
  • vid behov utveckla tjänsterna på grundval av uppföljningen. 
  • intensifiera samarbetet mellan missbrukar- och psykiatritjänsterna så att patientens vård bildar en helhet.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.