Framskridande av stadsförnyelsen

Kaksi nuorta kävelee portaita ylös.

Beräknad lästid: 1 minut

Syftet med utvärderingen

Utvärderingens huvudfråga var: Har stadskansliet och stadsmiljösektorn främjat målen för stadsförnyelsen tillräckligt? Detta utvärderades genom att utreda om tillräckliga åtgärder har inletts för att säkerställa förutsättningarna att bygga en tredjedel fler bostäder i stadsförnyelseområdena senast 2035 och balansera upplåtelse- och finansieringsformsfördelningen. Dessutom utvärderades om tillräckliga åtgärder har inletts och genomförts för att förbättra invånarnas säkerhetskänsla och områdenas trivsamhet samt för att förbättra områdenas livskraft och attraktion.

Slutsatser

Stadskansliet och stadsmiljösektorn har i huvudsak främjat målen för stadsförnyelsen tillräckligt. De tomter som detaljplanlagts i stadsförnyelseområdena kommer sannolikt att möjliggöra ett tillräckligt kompletteringsbyggande i framtiden. Däremot kommer balanseringen av upplåtelse- och finansieringsformsfördelningen och genomförandet av ägarbostadsprojekten sannolikt att kräva många olika ytterligare åtgärder. De hittills genomförda åtgärderna för att förbättra trivsamheten och säkerheten samt livskraften och attraktionen har varit ganska små. Genomförandet och utvecklandet av omfattande åtgärder pågår fortfarande. Utvecklingsförslag till förbättring av verksamhetsförutsättningarna för företag har inte heller genomförts ännu. Samordningen av stadsförnyelsen bör förbättras.

Revisionsnämnden konstaterar att

stadskansliet och stadsmiljösektorn ska 

  • främja företagsverksamheten i stadsförnyelseområdena och se till att verksamhetsförutsättningarna för företag förbättras när stadsförnyelseområdena utvecklas.

stadskansliet ska 

  • säkerställa att samordningen mellan sektorerna fungerar i stadsförnyelseområdena.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.