Boende

Framskridande av stadsförnyelsen

Stadsförnyelsen har inletts nyss, och tills vidare har endast relativt små åtgärder genomförts i områdena. Man har dock försökt främja målen för stadsförnyelsen.
Läs mer om stadsförnyelsens framskridande ›

Förverkligandet av hyresgästdemokratin vid Helsingfors stads bostäder Ab

I Heka har hyresgästerna inte beslutanderätt i alla de ärenden som lagen om samförvaltning i hyreshus förutsätter. Å andra sidan finns i Hekas hyresgästdemokrati sådana element som inte krävs enligt lagen. Boendeaktivisterna är missnöjda med hyresgästernas faktiska påverkansmöjligheter.
Läs mer om förverkligandet av hyresgästdemokratin vid Heka ›