Förverkligandet av hyresgästdemokratin vid Helsingfors stads bostäder Ab

Kerrostalon asukas parvekkeella

Beräknad lästid: 2 minuter

Huvudfrågan i utvärderingen var huruvida hyresgästernas påverkansmöjligheter vid Helsingfors stads bostäder Ab (Heka) har säkerställts i enlighet med lagen om samförvaltning i hyreshus och stadsstrategin. Enligt stadsstrategin 2017–2021 ska ”hyresgästernas påverkansmöjligheter och en demokratisk styrning säkerställas i stadens hyresbostäder.” Förnyelsen av lagen om samförvaltning i hyreshus från 1990 pågick under granskningsperioden och lagutkastet var på remiss i mars 2022.

Baserat på utvärderingen är Hekas hyresgästdemokrati inte till alla delar i linje med lagen om samförvaltning i hyreshus. I praktiken har huskommittéerna inte rätt att, vilket lagen om samförvaltning i hyreshus kräver, bestämma om ordningsreglerna eller om principerna för uthyrning och fördelning av gemensamma bilplatser, bastur, tvättstugor och motsvarande lokaler. Heka motiverar avvikelserna från lagen med att ett stort bolag måste tillämpa samma regler och beslutsgrunder i alla hus för att säkerställa jämlikheten. Å andra sidan är Hekas hyresgästdemokrati mer omfattande än vad lagen kräver: Bolaget beviljar anslag för boendeverksamhet och hyresgästerna har möjlighet att utse en hyresgästrepresentant till hyresbestämningsenheten för planeringen av stora renoveringar i husen. Dessutom betalar Heka mötesarvoden för medlemmarna i organen för hyresgästdemokrati ända på huskommittéernas nivå.

Riktlinjen enligt stadsstrategin har inte omsatts i konkreta handlingar från ägarens, det vill säga stadens, sida. Boendeaktivisterna upplever att hyresgästernas beslutanderätt och påverkansmöjligheter är otillräckliga. Boendeaktivisterna anser att hyresgästernas behov och önskemål inte beaktas i tillräcklig omfattning vid Heka.

I utvärderingen upptäcktes att det under uppgifterna för hyresgästdelegationen i regeln om hyresgästdemokrati saknas behandling av den skriftliga berättelsen som upprättas av övervakaren av Hekas ekonomi och förvaltning. På motsvarande sätt saknas i uppgifterna för områdeskontorets samarbetsorgan behandling av områdesövervakarens skriftliga berättelse. Dessutom upptäcktes att regeln om hyresgästdemokrati inte innehåller bestämmelser om enligt vilka förfaranden den kan uppdateras.

Revisionsnämnden konstaterar att

som den instans som ansvarar för ägarstyrningen bör stadskansliet

  • säkerställa att Hekas styrelse ser till att de boende har de påverkansmöjligheter som regeln om hyresgästdemokrati möjliggör.
  • delta i uppdateringen av Hekas regel om hyresgästdemokrati så att den är i enlighet med lagen efter att lagen om samförvaltning i hyreshus har reviderats.
  • säkerställa att man vid nästa uppdatering av Hekas regel om hyresgästdemokrati tillfogar regeln bestämmelser om behandling av områdesövervakarens berättelse och berättelsen av övervakaren på Hekas nivå samt en bestämmelse om hur regeln uppdateras.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentarer

Riitta Heinisuo (not verified)

Sat, 23.04.2022 - 22:26

Kohta
Käytännössä talotoimikunnilla ei ole yhteishallintolain mukaista oikeutta päättää järjestyssäännöistä eikä yhteisten autopaikkojen, saunojen, pesutupien ja vastaavien tilojen vuokraus- ja jakamisperiaatteista.

On todella hyvä että Heka hoitaa nuo autopaikkoje , saunojen ym varaukset sekä säännöt keskitetysti. Muutoin saattaisi syntyä keskinäistä kismaa ja. erimielisyyttä oikeudenmukaisuudesta jaosta asukkaiden keskuudessa…

Kohta: Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista huolehditaan ja demokraattinen ohjaus varmistetaan kaupungin vuokra-asunnoissa”
Tulisi myös varmistaa ja ohjeistaa talotoimikuntien ja asukkaiden välinen vuorovaikutus tiedonsaanti ajankohtaisesti. Pöytäkirjojen sisällön avaaminen asukkaille tulevista suunnitelmista. Asukastoiminnan toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle, määrärahan käyttösuunnitelma, Hekalle esitettävät korjaussuunnielmat ym.
Valmistelun avoimmuus on oikeaa avoimmuutta myös talotoimikuntien toiminnassa.
Asukkailla tulee olla talotoimikuntien yhteystiedot. (esim. verkkosoite ilmoitustaululla ei ole riittävä - kaikilla ei ole tietotekniikka hallussa)

Riitta Heinisuo (not verified)

Sat, 23.04.2022 - 22:31

Kohta
Käytännössä talotoimikunnilla ei ole yhteishallintolain mukaista oikeutta päättää järjestyssäännöistä eikä yhteisten autopaikkojen, saunojen, pesutupien ja vastaavien tilojen vuokraus- ja jakamisperiaatteista.

On todella hyvä että Heka hoitaa nuo autopaikkojen, saunojen ym. varaukset sekä säännöt keskitetysti. Muutoin saattaisi syntyä keskinäistä kismaa ja. erimielisyyttä oikeudenmukaisuudesta jaosta asukkaiden keskuudessa…

Kohta: Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista huolehditaan ja demokraattinen ohjaus varmistetaan kaupungin vuokra-asunnoissa”
Tulisi myös varmistaa ja ohjeistaa talotoimikuntien ja asukkaiden välinen vuorovaikutus tiedonsaanti ajankohtaisesti. Pöytäkirjojen sisällön avaaminen asukkaille tulevista suunnitelmista ja toteutumisesta. Asukastoiminnan toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle, määrärahan käyttösuunnitelma, Hekalle esitettävät korjaussuunnielmat ym.
Valmistelun avoimmuus on oikeaa avoimmuutta myös talotoimikuntien toiminnassa.
Asukkailla tulee olla talotoimikuntien yhteystiedot. (esim. verkkosoite ilmoitustaululla ei ole riittävä - kaikilla ei ole tietotekniikka hallussa)

Jartsa (not verified)

Sun, 24.04.2022 - 18:01

Hekan uudet järjestyssäännöt asettavat asukkaat eri arvoiseen asemaan. Hekalla on kiinteistöjä joissa on asukaspihat ja terassit. Terasseilla ei saa käyttää kaasugrilliä mutta asukaspihalla saa. Lisäksi Heka on järjestyssäännöillä luonut asukkaiden välille vastakkain asettelua. Heka ei voi valvoa mm. tupakointikieltoa taikka lemmikeiden ulkoiluttamista vaan se jää asukkaille. Eli naapurisopu on koetuksella monessa paikassa. Muutenkin uudet säännöt ovat epäonnistuneet jo syntyessään.

minna.tiili

Mon, 25.04.2022 - 09:09

On varmasti hyviä perusteluja sille, että yhteisten autopaikkojen, saunojen, pesutupien ja vastaavien tilojen vuokraus- ja jakamisperiaatteista päätetään Heka-tasolla. Yhteishallintolain mukaan päätösvalta on kuitenkin asukastoimikunnilla, joita Hekassa vastaavat talotoimikunnat. Yhteishallintolain uudistus on käynnissä, joten toivottavasti se selkeyttää tilannetta.

Ystävällisin terveisin

arviointipäällikkö Minna Tiili

Helsingin kaupungin tarkastusvirasto

Mikko Paavola (not verified)

Mon, 25.04.2022 - 10:48

Kokoustekniikan opetus pitäisi saada vuokralaistoimikuntiin asti ja taloyhtiöiden kokoukset ovat monin paikoin aivan kelvottomia kokousteknisesti. Lisäksi HEKA OY:n aluetoimistojen konevaihdot ja myynnit parempaan julkiseen myyntiin. Nyt niihin voi sisältyä epäselviä kauppatapoja.

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.