Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokralaisdemokratian toteutuminen

Kerrostalon asukas parvekkeella

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, onko asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista huolehdittu yhteishallintolain ja kaupunkistrategian mukaisesti Helsingin kaupungin Asunnot Oy:ssä (Heka). Kaupunkistrategiassa 2017–2021 linjattiin, että ”Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista huolehditaan ja demokraattinen ohjaus varmistetaan kaupungin vuokra-asunnoissa”. Vuodelta 1990 peräisin olevan yhteishallintolain uudistaminen oli arviointiajankohtana käynnissä, ja lakiluonnos oli maaliskuussa 2022 lausuntokierroksella.

Johtopäätökset

Arvioinnin perusteella Hekan vuokralaisdemokratia ei noudata yhteishallintolakia kaikilta osin. Käytännössä talotoimikunnilla ei ole yhteishallintolain mukaista oikeutta päättää järjestyssäännöistä eikä yhteisten autopaikkojen, saunojen, pesutupien ja vastaavien tilojen vuokraus- ja jakamisperiaatteista. Heka perustelee poikkeamista laista sillä, että isossa yhtiössä on yhdenvertaisuuden turvaamiseksi oltava samanlaiset säännöt ja perusteet eri taloissa. Toisaalta Heka soveltaa vuokralaisdemokratiaa laajemmin kuin laki edellyttäisi: Asukastoimintaan myönnetään määrärahoja ja asukkailla on mahdollisuus nimetä asukkaiden edustaja vuokranmääritysyksikön talojen merkittävien korjausten suunnitteluun. Lisäksi Heka maksaa kokouspalkkioita vuokralaisdemokratiaelinten jäsenille aina talotoimikunnan tasolta lähtien.

Kaupunkistrategian kirjaus ei ole näkynyt konkreettisina tekoina kaupunkiomistajan suunnasta. Asukasaktiivit kokevat asukkaiden päätösvallan ja vaikutusmahdollisuudet riittämättömiksi. Asukasaktiivien näkemyksen mukaan asukkaiden tarpeita ja toiveita ei oteta riittävästi huomioon Hekassa.

Arvioinnissa havaittiin, että vuokralaisdemokratiasäännöstä puuttuu vuokralaisneuvottelukunnan tehtävistä Hekan talouden ja hallinnon valvojan kirjallisen kertomuksen käsittely, ja vastaavasti alueellisen yhteistoimintaelimen tehtävistä puuttuu aluevalvojan kirjallisen kertomuksen käsittely. Lisäksi havaittiin, ettei vuokralaisdemokratiasääntöön sisälly määräyksiä siitä, millaisin menettelyin sitä voidaan päivittää.

Lautakunta toteaa, että

omistajaohjauksesta vastaavana tahona kaupunginkanslian tulee

  • varmistaa, että Hekan hallitus huolehtii siitä, että asukkailla on vuokralaisdemokratiasäännön mahdollistamat vaikutusmahdollisuudet.
  • osallistua Hekan vuokralaisdemokratiasäännön päivittämiseen lain mukaiseksi yhteishallintolain uudistamisen jälkeen.
  • varmistaa, että Hekan vuokralaisdemokratiasäännön seuraavassa päivityksessä sääntöön lisätään määräykset aluevalvojan ja Heka-tason valvojan kertomusten käsittelystä sekä määräys siitä, miten sääntöä voidaan päivittää.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Kommentit

Riitta Heinisuo (ei varmistettu)

La, 23.04.2022 - 22:26

Kohta
Käytännössä talotoimikunnilla ei ole yhteishallintolain mukaista oikeutta päättää järjestyssäännöistä eikä yhteisten autopaikkojen, saunojen, pesutupien ja vastaavien tilojen vuokraus- ja jakamisperiaatteista.

On todella hyvä että Heka hoitaa nuo autopaikkoje , saunojen ym varaukset sekä säännöt keskitetysti. Muutoin saattaisi syntyä keskinäistä kismaa ja. erimielisyyttä oikeudenmukaisuudesta jaosta asukkaiden keskuudessa…

Kohta: Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista huolehditaan ja demokraattinen ohjaus varmistetaan kaupungin vuokra-asunnoissa”
Tulisi myös varmistaa ja ohjeistaa talotoimikuntien ja asukkaiden välinen vuorovaikutus tiedonsaanti ajankohtaisesti. Pöytäkirjojen sisällön avaaminen asukkaille tulevista suunnitelmista. Asukastoiminnan toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle, määrärahan käyttösuunnitelma, Hekalle esitettävät korjaussuunnielmat ym.
Valmistelun avoimmuus on oikeaa avoimmuutta myös talotoimikuntien toiminnassa.
Asukkailla tulee olla talotoimikuntien yhteystiedot. (esim. verkkosoite ilmoitustaululla ei ole riittävä - kaikilla ei ole tietotekniikka hallussa)

Riitta Heinisuo (ei varmistettu)

La, 23.04.2022 - 22:31

Kohta
Käytännössä talotoimikunnilla ei ole yhteishallintolain mukaista oikeutta päättää järjestyssäännöistä eikä yhteisten autopaikkojen, saunojen, pesutupien ja vastaavien tilojen vuokraus- ja jakamisperiaatteista.

On todella hyvä että Heka hoitaa nuo autopaikkojen, saunojen ym. varaukset sekä säännöt keskitetysti. Muutoin saattaisi syntyä keskinäistä kismaa ja. erimielisyyttä oikeudenmukaisuudesta jaosta asukkaiden keskuudessa…

Kohta: Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista huolehditaan ja demokraattinen ohjaus varmistetaan kaupungin vuokra-asunnoissa”
Tulisi myös varmistaa ja ohjeistaa talotoimikuntien ja asukkaiden välinen vuorovaikutus tiedonsaanti ajankohtaisesti. Pöytäkirjojen sisällön avaaminen asukkaille tulevista suunnitelmista ja toteutumisesta. Asukastoiminnan toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle, määrärahan käyttösuunnitelma, Hekalle esitettävät korjaussuunnielmat ym.
Valmistelun avoimmuus on oikeaa avoimmuutta myös talotoimikuntien toiminnassa.
Asukkailla tulee olla talotoimikuntien yhteystiedot. (esim. verkkosoite ilmoitustaululla ei ole riittävä - kaikilla ei ole tietotekniikka hallussa)

Jartsa (ei varmistettu)

Su, 24.04.2022 - 18:01

Hekan uudet järjestyssäännöt asettavat asukkaat eri arvoiseen asemaan. Hekalla on kiinteistöjä joissa on asukaspihat ja terassit. Terasseilla ei saa käyttää kaasugrilliä mutta asukaspihalla saa. Lisäksi Heka on järjestyssäännöillä luonut asukkaiden välille vastakkain asettelua. Heka ei voi valvoa mm. tupakointikieltoa taikka lemmikeiden ulkoiluttamista vaan se jää asukkaille. Eli naapurisopu on koetuksella monessa paikassa. Muutenkin uudet säännöt ovat epäonnistuneet jo syntyessään.

minna.tiili

Ma, 25.04.2022 - 09:09

On varmasti hyviä perusteluja sille, että yhteisten autopaikkojen, saunojen, pesutupien ja vastaavien tilojen vuokraus- ja jakamisperiaatteista päätetään Heka-tasolla. Yhteishallintolain mukaan päätösvalta on kuitenkin asukastoimikunnilla, joita Hekassa vastaavat talotoimikunnat. Yhteishallintolain uudistus on käynnissä, joten toivottavasti se selkeyttää tilannetta.

Ystävällisin terveisin

arviointipäällikkö Minna Tiili

Helsingin kaupungin tarkastusvirasto

Mikko Paavola (ei varmistettu)

Ma, 25.04.2022 - 10:48

Kokoustekniikan opetus pitäisi saada vuokralaistoimikuntiin asti ja taloyhtiöiden kokoukset ovat monin paikoin aivan kelvottomia kokousteknisesti. Lisäksi HEKA OY:n aluetoimistojen konevaihdot ja myynnit parempaan julkiseen myyntiin. Nyt niihin voi sisältyä epäselviä kauppatapoja.

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.