Vaikuttaminen

Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien toteutuminen

Nuorten vaikuttamiseen ja osallistumiseen kasvamista voidaan parhaiten tukea kouluissa. Tämä vaatii kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistyön tiivistämistä.
Lue lisää nuorten vaikuttamismahdollisuuksien arvioinnista ›

Toimenpiteet valtuutettujen aloitteiden ja toivomusponsien johdosta

Valtuutettujen mahdollisuutta tehdä aloitteita ja toivomusponsia ei voida pitää kovin merkittävänä tapana vaikuttaa kaupungin toimintaan.

Asukkaiden osallistuminen palvelutuotannon kehittämiseen kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimessa sekä varhaiskasvatusvirastossa

Virastot ovat lisänneet asukkaiden osallistumismahdollisuuksia palvelutuotannon kehittämiseen kuluvan strategiakauden aikana.