Kaupunkilaisten osallisuus asemakaavoituksessa

Rakennustyömaa. Kuvaaja: Jussi Hellsten.

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymys oli, toteutuuko kaupunkilaisten osallisuus kaupunkisuunnittelussa ja kaavoituksessa lainsäädännön ja kaupungin linjausten mukaisesti. Kaupunkistrategiassa 2017–2021 todettiin, että Helsingin toimintamalli perustuu mahdollisimman suureen avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Helsingin tuli vahvistaa asemaansa osallisuuden ja avoimuuden kansainvälisenä edelläkävijänä. Tavoitteena oli myös edistää dialogia sekä aktivoida heikommassa asemassa olevia osallistumaan.

Johtopäätökset

Kaupunkilaisten osallisuus toteutuu asemakaavoituksessa lainsäädännön ja kaupungin linjausten mukaisesti. Kaikissa arviointiin valituissa esimerkkitapauksissa kaupunki on toteuttanut vuorovaikutuksen laajempana ja monipuolisempana kuin lainsäädäntö minimissään edellyttäisi. Kaikissa arvioiduissa kaavoitustapauksissa on myös toimittu kaavan valmistelun ajankohtana voimassa olleiden kaupungin linjausten mukaisesti. Kaupungin periaatteiden mukaisesti merkittävämmissä kaavoitushankkeissa on tarjottu enemmän ja monipuolisempia osallistumismahdollisuuksia kuin vähemmän merkittävissä hankkeissa. Asemakaavoituksessa on tehty toimenpiteitä, joilla on tavoiteltu kaikkien alueiden asukkaiden ja erityisesti vähemmän aktiivisten asukasryhmien osallistumista omien lähialueidensa kaavaprosesseihin. Vähemmän aktiivisia ryhmiä tavoitelleet toimenpiteet ovat kuitenkin olleet kokeiluluontoisia lukuun ottamatta verkkotilaisuuksien järjestämistä.

Lautakunta toteaa, että

kaupunkiympäristön toimialan tulee

  • varmistaa, että vähemmän aktiivisille asukkaille ja asukasryhmille sopivia osallistumismenetelmiä tarjotaan järjestelmällisesti aina silloin, kun valmisteltava kaava vaikuttaa merkittävästi heidän elinympäristöönsä.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.