Stadsbornas delaktighet vid detaljplanering

Rakennustyömaa. Kuvaaja: Jussi Hellsten.

Beräknad lästid: 2 minuter

Syftet med utvärderingen

Utvärderingens huvudfråga var: Förverkligas stadsbornas delaktighet vid stadsplanering och planläggning i enlighet med lagstiftningen och stadens riktlinjer? I stadsstrategin 2017–2021 konstaterades att Helsingfors verksamhetsmodell bygger på största möjliga öppenhet och genomskådlighet. Helsingfors skulle stärka sin ställning som internationell föregångare när det gäller delaktighet och öppenhet. Målet var också att främja dialogen och aktivera de mest utsatta att delta.

Slutsatser

Stadsbornas delaktighet vid detaljplaneringen förverkligas i enlighet med lagstiftningen och stadens riktlinjer. I alla de exempelfall som valts till utvärderingen har staden genomfört växelverkan i större utsträckning och mer mångsidigt än vad minimikravet i lagstiftningen är. I alla de utvärderade planläggningsfallen har man även handlat i enlighet med de stadens riktlinjer som gällde vid tidpunkten för planberedningen. I enlighet med stadens principer har man i samband med mer betydande planläggningsprojekt gett fler och mångsidigare möjligheter för deltagande än i samband med projekt av mindre betydelse. Vid detaljplanering har åtgärder vidtagits för att nå mindre aktiva invånare och invånare i alla områden och få dem att delta i planprocesserna i sina närområden. Åtgärderna för att nå mindre aktiva grupper har dock varit experimentella, med undantag av ordnandet av webbtillställningar.

Revisionsnämnden konstaterar att

stadsmiljösektorn ska

  • säkerställa att metoder för deltagande som lämpar sig för mindre aktiva invånare och invånargrupper systematiskt erbjuds närhelst den plan som bereds har en betydande inverkan på deras livsmiljö.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.