Kaupungin edunvalvonta talouden näkökulmasta

Nainen kirjoittaa tietokoneella.

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 1 minuutti

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymys oli, onko kaupungin taloudellisia toimintaedellytyksiä koskeva kansallinen edunvalvonta tavoitteellista ja aktiivista kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti. Arvioinnissa tarkasteltiin, onko kaupungin taloudellisia toimintaedellytyksiä koskevaa kansallista edunvalvontaa vahvistettu aiempaan strategiakauteen nähden, keskittyen taloudellisesti merkittävimpiin edunvalvonta-aiheisiin, kuten sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen rahoitukseen. Arvioinnissa selvitettiin, koordinoidaanko edunvalvontaa ja onko sitä varten suunnitelma. Aineistona oli muun muassa edunvalvonnan kannalta keskeisten pormestareiden ja viranhaltijoiden ohella valtuustoryhmien edustajien haastattelut.

Johtopäätökset

Helsingin taloudellisia toimintaedellytyksiä koskeva kansallinen edunvalvonta on pääosin kaupunkistrategian mukaista. Kansallinen edunvalvonta vahvistui edellisen strategiakauden aikana pormestarimalliin siirtymisen myötä varsin merkittävästi. Arvioinnin perusteella edunvalvonnan toimijoiksi toivotaan kaikkien ylimpien viranhaltijoiden ohella myös muita keskeisiä poliittisia toimijoita, kuten kaupunginhallituksen jäseniä ja helsinkiläisiä kansanedustajia. Avoimuus edunvalvonnan tavoitteista ja tietämyksen lisääminen nähtiin tärkeinä asioina. Koska poliittinen konsensus voi olla vaikea saavuttaa, keskeinen väline edunvalvontatavoitteiden muodostamiseen on käydä säännöllisesti yhteistä keskustelua.

Lautakunta toteaa, että

kaupunginhallituksen tulee

  • lisätä luottamushenkilöjohdon, kuten kaupunginhallituksen jäsenten, sekä helsinkiläisten kansanedustajien tietämystä kaupungin edunvalvonnasta ja sen tavoitteista. 

kaupunginkanslian tulee

  • varmistaa, että keskeiset edunvalvontateemat tulevat osaksi uuden strategian valmistelua.
  • parantaa edunvalvonnan organisoinnista, menettelytavoista ja kaupungin kannanmuodostusprosesseista saatavan tiedon löydettävyyttä kaupungin luottamushenkilöille ja toimialoille.
  • selvittää keinoja ylimmän viranhaltijajohdon edunvalvontaroolin vahvistamiseksi.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.