Talous

Kaupungin talous

Kaupungin talous vuonna 2019 oli vahva. Koronavirusepidemia heikentää kaupungin taloutta vuonna 2020.

Kaupungin talouden arviointi

Kaupungin taloudellinen tilanne on hyvä: lainakanta aleni edelleen, vaikka investointeja tehtiin lähes 700 miljoonalla eurolla.

Kaupungin talouden arviointi

Kaupungin talous on vahva, mutta sote- ja maakuntauudistus luo epävarmuutta.

Kaupungin talouden arviointi

Kaupungin talous on vahvalla pohjalla.

Kaupungin taloudellinen tuki tytäryhteisöille

Asumiseen liittyvä panostus on erittäin merkittävä: vuonna 2013 tytäryhteisöille myönnetyistä lainoista 421,9 miljoonaa euroa liittyi asumiseen.

Yhteistyön välttäminen veroparatiisikytkentöjä omaavien yritysten kanssa

Käytännössä kaupungin mahdollisuudet yhteistyön välttämiseksi ovat vähäiset.

Talousarvioraamin ohjausvaikutus ja sitovien taloudellisten tavoitteiden sitovuus

Kaupunginhallituksen hyväksymä talousarvioraami on ohjannut talousarvion tasoa varsin hyvin erityisesti talousarviovuosina 2013 ja 2014.

Kaupungin talouden tila ja kehitys

Kasvaneen velkamäärän kustannukset vievät aiempaa suuremman osan tulorahoituksesta.

Kaupungin talouden arviointi

Helsingin kaupungin rahoitus on pysyvästi aiempaa matalammalla tasolla heikon talouden tilan ja erityisesti Helsingin Energia -liikelaitoksen yhtiöittämisten myötä.

Palvelukustannusten kehitys opetus-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluissa

Helsingin muita kaupunkeja korkeammat yksikkökustannukset ovat lähentyneet suurten kaupunkien keskiarvoa.

Toimitilojen korjausvelan hallinta

Korjausvelan hallinta edellyttää sekä maltillista korjausinvestointitason nostamista että entistä aktiivisempaa tilojen myynti- ja purkupolitiikkaa luodun salkutuksen mukaisesti.

Kaupungin talouden arviointi

Vuonna 2015 kaupungin taloudellinen asema muuttui oleellisesti vuodesta 2014 liikelaitosten, erityisesti Helsingin Energian, yhtiöittämisen vuoksi.