Talous

Kaupungin talous

Kaupungin talous vuonna 2019 oli vahva. Koronavirusepidemia heikentää kaupungin taloutta vuonna 2020.
Lue lisää ›

Kaupungin talouden arviointi

Kaupungin taloudellinen tilanne on hyvä: lainakanta aleni edelleen, vaikka investointeja tehtiin lähes 700 miljoonalla eurolla.
Lue lisää ›

Kaupungin talouden arviointi

Kaupungin talous on vahva, mutta sote- ja maakuntauudistus luo epävarmuutta.
Lue lisää ›

Kaupungin talouden arviointi

Kaupungin talous on vahvalla pohjalla.
Lue lisää ›

Kaupungin taloudellinen tuki tytäryhteisöille

Asumiseen liittyvä panostus on erittäin merkittävä: vuonna 2013 tytäryhteisöille myönnetyistä lainoista 421,9 miljoonaa euroa liittyi asumiseen.
Lue lisää ›

Yhteistyön välttäminen veroparatiisikytkentöjä omaavien yritysten kanssa

Käytännössä kaupungin mahdollisuudet yhteistyön välttämiseksi ovat vähäiset.
Lue lisää ›

Talousarvioraamin ohjausvaikutus ja sitovien taloudellisten tavoitteiden sitovuus

Kaupunginhallituksen hyväksymä talousarvioraami on ohjannut talousarvion tasoa varsin hyvin erityisesti talousarviovuosina 2013 ja 2014.
Lue lisää ›

Kaupungin talouden tila ja kehitys

Kasvaneen velkamäärän kustannukset vievät aiempaa suuremman osan tulorahoituksesta.
Lue lisää ›

Kaupungin talouden arviointi

Helsingin kaupungin rahoitus on pysyvästi aiempaa matalammalla tasolla heikon talouden tilan ja erityisesti Helsingin Energia -liikelaitoksen yhtiöittämisten myötä.
Lue lisää ›

Palvelukustannusten kehitys opetus-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluissa

Helsingin muita kaupunkeja korkeammat yksikkökustannukset ovat lähentyneet suurten kaupunkien keskiarvoa.
Lue lisää ›

Toimitilojen korjausvelan hallinta

Korjausvelan hallinta edellyttää sekä maltillista korjausinvestointitason nostamista että entistä aktiivisempaa tilojen myynti- ja purkupolitiikkaa luodun salkutuksen mukaisesti.
Lue lisää ›

Kaupungin talouden arviointi

Vuonna 2015 kaupungin taloudellinen asema muuttui oleellisesti vuodesta 2014 liikelaitosten, erityisesti Helsingin Energian, yhtiöittämisen vuoksi.
Lue lisää ›