Arviointikertomus 2019

Lautakunta arvioi vuosittain, ovatko valtuuston kaupungille ja kaupunkikonsernille asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet sekä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointiin liittyvät havainnot ja suositukset esitetään valtuustolle laadittavassa arviointikertomuksessa.

Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2019 arviointikertomuksen kokouksessaan 14.4.2020. Tarkastuslautakunta esittää kertomuksessa yhteensä 58 suositusta toimenpiteistä, joihin kaupunginhallituksen ja toimialojen tulisi ryhtyä. Valtuuston käsittelyssä arviointikertomus on 17.6.2020.

Alla olevista linkeistä voit tutustua tarkastuslautakunnan arviointiaiheista laadittuihin yhteenvetoihin. Arviointiaiheista on esitetty keskeiset johtopäätökset ja niihin liittyvät suositukset.