Katutyömaahaittojen hallinta

Kuvituskuva

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymys oli, valvotaanko katutyömaiden haittojen hallintaa riittävästi. Tätä arvioitiin selvittämällä, onko haittojen hallintajärjestelmillä kyetty riittävästi kuvaamaan, miten työmaista aiheutuvia haittoja ehkäistään tai minimoidaan, onko kaupunki ryhtynyt toimenpiteisiin, mikäli haittojen ehkäisy tai minimointi ei ole riittävällä tasolla, ja onko katutöistä aiheutuvia haittoja saatu hallittua menettelyn avulla. Kaupunkistrategian 2017–2021 mukaan toimivassa kaupungissa tietyöt hoidetaan tavalla, joka häiritsee kaupunkilaisten arkea mahdollisimman vähän. Pormestari käynnisti kaupunkiympäristön toimialalla mittavan projektikokonaisuuden 2019–2021 katutyömaahaittojen vähentämiseksi. Tarkastuslautakunnan arviointi keskittyi katutyömaiden haitattomuuden arviointiin kehitettyihin menettelyihin.

Johtopäätökset

Helsingin kaupungin katutyömaahaittojen valvontaa ei voida pitää riittävänä. Haittojen hallintajärjestelmät, Haitaton-työkalu ja haittojen hallintasuunnitelma kaivuilmoituksen yhteydessä ovat lähinnä suurten ammattirakentajien käytössä. Ne vastaavat noin puolesta Helsingin alueen katutöistä. Muita toteuttaa suuri määrä toimijoita, joilla on varsin vaihteleva käsitys katutöiden aiheuttamista haitoista. Arvioinnissa havaittiin tarve yhtenäiselle menettelyohjeelle, joka yhdistäisi katualueiden suunnittelun, rakentamisen ja valvonnan, koska asiaa hoitaa usea taho kaupunkiympäristön toimialalla. Kaupungin oma valvontayksikkö on liian pieni valvoakseen kaivuilmoitusten mukaisia haittojen hallintasuunnitelmia, jolloin työnaikainen valvonta on satunnaista. Ratkaisuksi ehdotettiin, että kaupunki huolehtisi keskeisimmistä katualueistaan omin tuottajavoimin, hyödyntäisi ammattirakentajien omavalvontaa ja sopimuksissa kannustin- ja sanktiomenettelyitä ja käyttäisi yksityisten urakoitsijoiden kanssa hinnoitteluperusteena muuta kuin kokonaishintaa.

Lautakunta toteaa, että

kaupunkiympäristön toimialan tulee

• laatia toimialalle yhteinen katurakentamisen suunnittelu-, rakennuttamis- ja valvontaprosessin ohje.

• hyödyntää keskeisten katualueiden rakentamisessa nykyistä enemmän omia tuottajia osaamisen säilyttämiseksi kaupungilla ja ottaa käyttöön katutyömaahaittojen vähentämiseen ja tehokkuuteen kannustavia palkitsemis- ja sanktiomekanismeja.

• kehittää menettely ammattirakentajien omavalvonnan hyödyntämiselle.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.