Hanteringen av olägenheter från gatubyggen

Dekorativ bild

Utvärderingens mål

Huvudfrågan vid utvärderingen var huruvida hanteringen av olägenheter från gatubyggen övervakas i tillräcklig grad. Detta utvärderades genom att man utredde huruvida man genom system för att hantera olägenheter tillräckligt har kunnat beskriva hur man förebygger eller minimerar olägenheter från byggplatserna, huruvida staden har vidtagit åtgärder om förebyggandet eller minimeringen av olägenheterna inte är på tillräcklig nivå och huruvida man genom befintliga förfaranden har kunnat hantera de olägenheter som gatubyggena orsakar. Enligt stadsstrategin 2017–2021 sköts vägarbetena i den fungerande staden på ett sätt som stör stadsbornas vardag så lite som möjligt. Borgmästaren startade en omfattande projekthelhet för 2019–2021 inom stadsmiljösektorn för att minska olägenheterna från gatubyggen. Revisionsnämndens utvärdering fokuserade på de förfaranden som utvecklats för att bedöma hur man undviker olägenheter vid gatubyggen.

Slutsatser

Övervakningen av olägenheterna från Helsingfors stads gatubyggen kan inte anses tillräcklig. Det är främst de stora professionella entreprenörerna som använder system för att hantera olägenheter, verktyget Haitaton och planen för hantering av olägenheter i samband med anmälningar om grävning. Stora, professionella entreprenörer svarar för ungefär hälften av gatubyggena i Helsingfors. Resten genomförs av ett stort antal aktörer som har en synnerligen varierande uppfattning om de olägenheter som gatubyggena orsakar. Vid utvärderingen konstaterades det finnas ett behov för en enhetlig uppförandekod som skulle kombinera planeringen, byggandet och övervakningen av gatuområden, eftersom det sköts av flera aktörer inom stadsmiljösektorn. Stadens egen tillsynsenhet är för liten för att övervaka planer för hantering av olägenheter i enlighet med anmälningarna om grävning, varvid den arbetstida tillsynen är sporadisk. Som lösningar föreslogs att staden tar hand om sina viktigaste gatuområden med egen produktionskapacitet, utnyttjar de professionella entreprenörernas egenkontroll, inför incitaments- och sanktionsförfaranden i anknytning till avtal, samt med privata entreprenörer går över till andra avgiftsgrunder i stället för det totala priset.

Revisionsnämnden konstaterar att

stadsmiljösektorn bör

  • utarbeta en gemensam anvisning för sektorn om att planera, låta bygga och övervaka gatubyggen.
  • i större utsträckning än tidigare i gatubyggandet utnyttja egna producenter för att hålla kunskapen om gatubyggen inom staden samt införa mekanismer för ersättningar och sanktioner för att minska olägenheter från gatubyggen och uppmuntra till effektivitet.
  • utveckla ett förfarande för att utnyttja egenkontroll bland professionella entreprenörer.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.