Digitalisaation toteutuminen perusopetuksessa

Kuvituskuva

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, ovatko Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman 2016–2019 tavoitteet toteutuneet perusopetuksessa. Osakysymyksinä olivat: onko perusopetuksen digitalisaatio edistänyt oppilaiden oppimista, onko opettajien ja rehtorien pedagoginen, digitaalinen ja johtamiseen liittyvä osaaminen kehittynyt, onko pedagoginen toimintakulttuuri uudistunut osallistavaksi, verkostoituneeksi ja tietoa jakavaksi ohjelman mukaisesti sekä onko perusopetuksen käytössä riittävät ja toimivat digitaaliset ympäristöt, järjestelmät ja laitteet. Opetuksen digitalisaation kehittämistä vuosina 2016–2019 on ohjannut kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma.

Johtopäätökset

Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman 2016–2019 tavoitteet ovat toteutuneet perusopetuksessa joiltakin osin. Peruskoulujen pedagoginen toimintakulttuuri on uudistunut osallistavaksi, verkostoituneeksi ja tietoa jakavaksi. Lisäksi perusopetuksessa on tällä hetkellä käytössä riittävät ja toimivat digitaaliset ympäristöt, järjestelmät ja laitteet. Ne ovat kuitenkin monilta osin tulleet elinkaarensa päähän, jolloin niitä on tarve huoltaa ja uusia. Data-analytiikkaa, jolla oli tarkoitus tukea oppilaan yksilöllistä oppimista, ei ehditty ottaa kunnolla käyttöön tietojärjestelmäkehityksen myöhästymisen vuoksi. Arvioinnin perusteella ei voi todeta, onko opetuksen digitalisaatio-ohjelma edistänyt oppilaiden oppimista tai digitaitojen kehitystä, koska toimialalla ei ollut riittävää seuranta-aineistoa. Opettajien pedagoginen ja digitaalinen osaaminen ei ole kehittynyt Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman tavoitteiden mukaisesti, koska koulutustarjonta ei ole ollut riittävää ja opettajien osallistuminen tarjolla oleviinkaan koulutuksiin ei ollut kovin mittavaa.

Lautakunta toteaa, että

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee

• varmistaa, että sillä on jatkossa käytettävissään riittävä seuranta-aineisto oppilaiden eri oppiaineiden oppimistulosten sekä tieto- ja viestintätekniikan osaamisen kehittymisestä.

• jatkaa toimenpiteitä data-analytiikan käyttöön saamiseksi yksilöllisen opetuksen tueksi.

• varmistaa, että opettajille on riittävä tarjonta pedagogista ja digitaalista osaamista vahvistavista koulutuksista ja mahdollisuus päästä niihin.

• seurata digitaalisia ympäristöjä, järjestelmiä ja laitekantaa sekä kehittää ja uusia niitä tarpeen mukaan, sekä selvittää leasing-laitteiden käyttöönoton kustannushyödyt.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.