Hur digitaliseringen förverkligas inom den grundläggande utbildningen

Dekorativ bild

Utvärderingens mål

Utvärderingens huvudfråga var om målsättningarna i Helsingfors stads handlingsplan för digitalisering av undervisningen för åren 2016–2019 har uppfyllts inom den grundläggande utbildningen. Delfrågor var om digitaliseringen inom den grundläggande utbildningen har främjat elevernas inlärning, om lärarnas och rektorernas pedagogiska och digitala kompetens och kompetens att leda har utvecklats, om den pedagogiska verksamhetskulturen har förändrats till en mer delaktig och nätverksorienterad delarkultur i enlighet med planen och om de digitala miljöerna, systemen och apparaterna är tillräckliga och fungerande inom den grundläggande utbildningen. Utvecklingen av undervisningens digitalisering har under åren 2016–2019 styrts av stadens handlingsplan för digitalisering av undervisningen.

Slutsatser

Målsättningarna i Helsingfors stads handlingsplan för digitalisering av undervisningen för åren 2016–2019 har uppfyllts till vissa delar inom den grundläggande utbildningen. Grundskolornas pedagogiska verksamhetskultur har förändrats till en mer delaktig och nätverksorienterad delarkultur. Dessutom har den grundläggande utbildningen i Helsingfors för tillfället tillräckliga och fungerande digitala miljöer, system och apparater. De har dock i många fall uppnått slutet av sin livscykel, varvid de bör underhållas och förnyas. Dataanalys, genom vilken det var meningen att stöda den individuella inlärningen, hade inte tagits i bruk på grund av att datasystemutvecklingens start blev försenad. Utifrån utvärderingen kan inte konstateras huruvida handlingsplanen för digitalisering av undervisningen har främjat elevernas inlärning eller utvecklingen av deras digitala kompetenser, eftersom sektorn inte hade tillräckligt uppföljningsmaterial. Lärarnas pedagogiska och digitala kompetenser har inte utvecklats enligt målsättningarna i Helsingfors stads handlingsplan för digitalisering av undervisningen, eftersom utbildningsutbudet inte har varit tillräckligt och eftersom lärarnas deltagande i de erbjudna utbildningarna inte heller varit särskilt omfattande.

Revisionsnämnden konstaterar att

fostrans- och utbildningssektorn bör

  • säkra att den i fortsättningen har tillgång till tillräckligt uppföljningsmaterial om utvecklingen av elevernas inlärningsresultat i olika ämnen och kompetenser i informations- och kommunikationsteknik.
  • fortsätta med åtgärderna för att ta i bruk dataanalyser som stöd för den individuella undervisningen.
  • säkra att det för lärarna finns ett tillräckligt utbud med utbildningar som främjar de pedagogiska och digitala kompetenserna och möjlighet att delta i dem.
  • följa de digitala miljöerna, systemen och apparatbeståndet och utveckla och förnya dem efter behov, samt utreda kostnadsnyttorna med ibruktagandet av leasing-apparater.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.