Liikunta- ja kulttuuripalvelujen omistajaohjaus ja kokonaisuuden hallinta

Kuvituskuva

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, onko liikuntasektorin ja kulttuurisektorin omistajaohjaus ja kokonaisuuden hallinta järjestetty tarkoituksenmukaisesti. Omistajaohjaus on tarkoituksenmukaista silloin, kun omistajaohjauksen menettelyt ovat kuntalain, kaupungin hallintosäännön ja konserniohjeen mukaisia, omistajan tahto on selkeä ja se välittyy yhteisöille, ja kun omistaja ohjaa tytäryhteisöjä toimimaan kaupunkistrategian ja/tai omistajapolitiikan linjausten suuntaisesti. Kokonaisuuden hallinta on tarkoituksenmukaista silloin, kun toimialalla on kokonaiskuva liikuntapolitiikan ja kulttuuripolitiikan toteuttamisesta oman toiminnan, avustusten ja tytäryhteisöjen muodostaman kokonaisuuden avulla, ja kun toimiala ohjaa sekä omaa palvelutuotantoaan että avustusten avulla järjestettävää toimintaa kaupunkistrategian suuntaisesti.

Johtopäätökset

Liikuntasektorin ja kulttuurisektorin omistajaohjaus on järjestetty pääosin tarkoituksenmukaisesti. Kokonaisuuden hallinta sen sijaan on toimialalla vielä kehittämisen kohteena. Toimialalta on tähän mennessä puuttunut määrittely siitä, mitä kaupunki tekee itse, millaista toimintaa avustetaan, mitä toteutetaan yhteistyöllä yritysten, yhteisöjen ja kansalaisten kanssa ja mikä jää muiden toimijoiden vastuulle. Määrittely on käynnissä vuonna 2020.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla merkittävä osa kaupunkikonsernin palvelutuotannosta on kulttuurijohtajan ja liikuntajohtajan ohjaustoimivallan ulkopuolella tytäryhteisöissä. Toimialan näkökulmasta omistajaohjausta ei ole siinä mielessä tarkoituksenmukaisesti järjestetty, että toimialalla ei ole muodollista roolia omistajaohjauksessa. Omistajaohjauksen järjestämisessä koko kaupungin tasolla ongelmallista on, ettei pormestarin ja apulaispormestareiden välistä työnjakoa omistajaohjauksessa ole tehty. Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat ovat vuodelta 2011 ja kun uusia tytäryhteisöjä on muodostettu, ei niille ole määritelty omistajastrategiaa. Uusi ilmiö konserniohjauksessa on, että tytäryhteisöä ohjaa koordinaatioryhmä, jota konserniohje ei tunnista konserniohjauksen toimijaksi.

Lautakunta toteaa, että

kaupunginhallituksen tulee

• ottaa kantaa siihen, onko toimialojen virkamiesjohdon roolia omistajaohjauksessa tarpeen vahvistaa.

• ottaa kantaa siihen, mikä on ohjaus- ja koordinaatioryhmien rooli konserniohjauksessa.

kaupunginkanslian tulee

• valmistella kaupunginhallitukselle päätös siitä, miten tytäryhteisöjen omistajaohjausvastuut jakautuvat pormestarin ja apulaispormestareiden kesken.

• valmistella konsernijaostolle ja kaupunginhallituksen päätettäväksi yhteisökohtainen omistajastrategia aina, kun uusi tytäryhteisö perustetaan.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.