Lapsiperheiden kotouttaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla

Kuvituskuva

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, onko maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman 2018–2021 mukaisia maahanmuuttajaperheisiin liittyviä toimenpiteitä edistetty toimialalla. Kehittämissuunnitelman toteuttaminen oli puolivälissä, joten toimenpiteiden toteutumista arvioitiin suhteutettuna tähän tilanteeseen. Arvioinnissa selvitettiin sähköisten kyselyjen avulla, onko maahanmuuttajataustaisille lapsille, perheille sekä kotivanhemmille ja huoltajille järjestetty kehittämissuunnitelman mukaiset oppimisen edellytykset ja tuki, onko maahanmuuttajataustaisille oppilaille ja perheille järjestetty kehittämissuunnitelman mukaista opintojen ohjausta, neuvontaa ja siirtymiä, sekä onko kasvatuksen ja koulutuksen toimialan henkilöstön osaamista kehitetty kielitietoisemmaksi ja maahanmuuttajien tarpeet huomioivammaksi.

Johtopäätökset

Lähes kaikkia maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman 20182021 mukaisia maahanmuuttajaperheisiin liittyviä toimenpiteitä oli edistetty toimialalla. Kehittäminen on lähtenyt hyvin käyntiin. Eri asteilla ollaan eri vaiheessa toimenpiteiden toteuttamisessa. Varhaiskasvatuksessa toteutuivat hyvin oppimisen edellytyksiin ja tukeen liittyvät toimenpiteet. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen toimipisteissä palveluita oli tehty näkyväksi monikielisesti. Perusopetuksessa ohjaukseen, neuvontaan ja siirtymään liittyvät toimenpiteet toteutuivat; erityisen hyvin perusopetuksen toimipisteissä toteutuivat pedagogiikan ja työkalujen kehittäminen toiminnallisen kielenopetuksen tukemiseksi. Lukioissa ja Stadin ammattiopistossa toimenpiteitä oli toteutettu kaiken kaikkiaan vähemmän. Osaamisen kehittämiseen ja rekrytointiin liittyvät toimenpiteet eivät toteutuneet kovin hyvin toimialalla. Lisäksi havaittiin, että kotivanhempien suomen kielen opiskelupaikkoja on liian vähän. Kehittämissuunnitelman toimenpiteistä usea odottaa vielä käynnistämistä.

Lautakunta toteaa, että

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee

• edistää henkilöstön osaamista maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman mukaisilla koulutuskokonaisuuksilla.

• lisätä kotivanhempien kielikoulutusta (Kotiva-kurssit) eli suomen kielen kursseja pienten lasten kotivanhemmille.

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksessa tulee

• toteuttaa laajemmin monikielisen ohjauksen mallia ulkomaalaistaustaisten lasten tueksi.

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetuksessa tulee

• lisätä huoltaja-lapsi-läksykerhomallia, jossa vahvistetaan maahanmuuttajahuoltajien mahdollisuuksia tukea oppilasta koulutyössä omalla äidinkielellään kotona.

• varmistaa, että opiskelijahuolto kutsuu koolle monihallintokuntaisen kehittäjätyöryhmän, joka kartoittaa ajankohtaista tietoa kotoutujien oppimista haittaavista erityiskysymyksistä, kuten kunniaväkivallasta ja traumakokemuksista.

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukioissa tulee

• toteuttaa laajemmin monikielisen ohjauksen mallia ulkomaalaisten oppilaiden tueksi.

• toteuttaa rekrytoinnissa positiivista erityiskohtelua, jossa kahdesta ansiokkuudeltaan tasaveroisesta hakijasta tehtävään valitaan aliedustettuun ryhmään kuuluva.

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Stadin ammatti- ja aikuisopistossa tulee

• suunnitella ja kehittää palveluita yhdessä ulkomaalaisten oppijoiden ja huoltajien kanssa.

• tarkentaa vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa toimipistekohtaiset osaamisen kehittämisen tavoitteet eri henkilöstöryhmille ja toimintakulttuurin muutokselle.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.