Integration av barnfamiljer i fostrans- och utbildningssektorn

Dekorativ bild

Beräknad lästid: 2 minuter

Utvärderingens mål

Huvudfrågan i utvärderingen var huruvida man inom sektorn har främjat åtgärder för invandrarfamiljer enligt utvecklingsplanen för fostran och utbildning för invandrare 2018–2021. Man hade kommit halvvägs i genomförandet av utvecklingsplanen så fullföljandet av åtgärderna utvärderades med tanke på denna situation. I utvärderingen undersökte man med hjälp av elektroniska enkäter om barn och familjer samt hemmavarande föräldrar och vårdnadshavare med invandrarbakgrund har fått förutsättningar och stöd för inlärningen i enlighet med utvecklingsplanen, om man i enlighet med utvecklingsplanen har ordnat studiehandledning, rådgivning och övergångar för elever och familjer med invandrarbakgrund, samt om kompetensen inom personalen i fostrans- och utbildningssektorn har utvecklats så att personalen är mer språkmedveten och tar mer hänsyn till invandrarnas behov.

Slutsatser

Nästan alla åtgärder i utvecklingsplanen för fostran och utbildning för invandrare 2018–2021 som gäller invandrarfamiljer hade främjats inom sektorn. Utvecklingen har kommit väl igång. De olika stadierna är i olika skeden av genomförandeprocessen. Åtgärderna angående förutsättningar och stöd för inlärningen genomfördes väl inom småbarnspedagogiken. Till exempel hade man vid småbarnspedagogikens verksamhetsställen gjort tjänsterna synliga på flera språk. Inom den grundläggande utbildningen genomfördes åtgärderna i anknytning till handledning, rådgivning och övergångar; vid verksamhetsställena för den grundläggande utbildningen genomförde man särskilt väl utvecklingen av pedagogiken och verktygen till stöd för funktionell språkundervisning. På gymnasierna och vid Stadin ammatti- ja aikuisopisto hade åtgärderna i det stora hela vidtagits i mindre utsträckning. Åtgärderna för kompetensutveckling och rekrytering genomfördes inte särskilt väl inom sektorn. Dessutom upptäckte man att det finns för få studieplatser i finska för hemmavarande föräldrar. Flera av åtgärderna i utvecklingsplanen väntar fortfarande på att inledas.

Revisionsnämnden konstaterar att

fostrans- och utbildningssektorn bör

 • främja personalens kompetens genom utbildningshelheter enligt utvecklingsplanen för fostran och utbildning för invandrare.
 • öka språkutbildningen för hemmavarande föräldrar (Kotiva-kurserna), det vill säga kurser i finska för barnens hemmavarande föräldrar.

fostrans- och utbildningssektorn bör inom småbarnspedagogiken

 • i större omfattning genomföra modellen för flerspråkig handledning till stöd för elever med utländsk bakgrund.

fostrans- och utbildningssektorn bör inom den grundläggande utbildningen

 • öka tillämpningen av modellen med läxklubb för vårdnadshavare och barn där invandrarvårdnadshavares möjlighet att stödja sina barns skolarbete på sitt eget modersmål i hemmet stärks.
 • se till att elev- och studerandevården sammankallar en förvaltningsövergripande utvecklingsarbetsgrupp som kartlägger aktuell information om särskilda frågor som inverkar negativt på inlärningen bland dem som integreras, till exempel hedersvåld och trauman.

fostrans- och utbildningssektorn bör vid gymnasierna

 • i större utsträckning tillämpa modellen för flerspråkig handledning till stöd för elever med utländsk bakgrund.
 • fullfölja positiv särbehandling i rekryteringen där man av två lika meriterade sökande till uppgiften väljer den som hör till en underrepresenterad grupp.

fostrans- och utbildningssektorn bör vid Stadin ammatti- ja aikuisopisto

 • planera och utveckla tjänster tillsammans med elever och vårdnadshavare med utländsk bakgrund.
 • i den årliga verksamhetsplanen precisera målen enligt verksamhetsställe för olika personalgrupper och för förändringen i verksamhetskulturen. 

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.