Suurten liikennehankkeiden toteuttaminen

Kuvituskuva

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, onko suuria liikennehankkeita toteutettu siten, että hankkeilla on ollut edellytykset pysyä aikataulussa ja budjetissa. Arviointikohteina olivat Raide-Jokeri-hankkeen suunnittelu ja hallinnointi, Kruunusillat-hankkeen alkuvaiheen suunnittelu ja hallinnointi sekä Jokeri 2 -bussilinjaan kuuluvan Paloheinän joukko-liikennetunnelin aikataulun ja kustannusarvion toteutuminen.

Johtopäätökset

Kaikkia arvioituja suuria liikennehankkeita ei ole täysin toteutettu siten, että niillä olisi edellytykset pysyä aikataulussa ja budjetissa. Syinä tähän näyttävät olevan hankesuunnitelmien kustannusarvioiden perustuminen yleisen tason suunnitelmiin, joissa kustannuslaskennan lähtötiedot ovat epätarkkoja, sekä hankesuunnitelman ja toteutuksen välinen pitkä aikaväli. Kaupunkiympäristön toimialalla ei ole vielä työkaluja liikennehankkeiden kustannusten ja aikataulujen seurantaan. Raide-Jokerin kustannusarvio nousi 40 prosenttia kolmessa vuodessa. Alkuvaiheen suunnitteluun panostamalla kustannusarviosta olisi voitu saada alun perin tarkempi. Raide-Jokeri-hankkeen allianssin kehitysvaiheessa laskettu kustannusarvio perustuu huomattavasti tarkempiin lähtötietoihin kuin hankepäätöksen aikainen kustannusarvio, minkä vuoksi uudessa tavoitehinnassa on mahdollista pysyä. Kruunusillat-hankkeen pitkien suunnittelu- ja toteutusaikojen, hankkeen ainutlaatuisuuden ja tiukkojen ympäristölupien vuoksi on melko todennäköistä, että kustannusarviota joudutaan korottamaan. Paloheinän joukkoliikennetunnelin toteutus oli onnistunut. Sen mahdollistivat riittävät lähtötiedot ja resurssit, pitkä suunnittelujakso, toimijoiden yhteistyö, tunnelin sijainti ja hankkeen aikainen reagointi suunnitelmissa oleviin kustannusratkaisuihin.

Lautakunta toteaa, että

kaupunkiympäristön toimialan tulee

• järjestää liikennehankkeiden kustannusten ja aikataulujen seuranta suunnittelun käynnistymisestä hankkeen valmistumiseen saakka.

kaupunkiympäristön toimialan ja liikenneliikelaitoksen tulee

• varmistaa suurten liikennehankkeiden pysyminen aikataulussa ja budjetissa erityisesti parantamalla hankkeiden alkuvaiheen suunnitteluprosessia sekä investoimalla riittävästi jo suunnitteluvaiheessa.

• selvittää, voidaanko suurten liikenneinvestointihankkeiden alkuvaiheen hankesuunnitelmien yhteydessä esittää päätöksentekoa varten arviota siitä, millä todennäköisyydellä hankkeen budjetti ja aikataulu tulevat toteutumaan.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.