Varhaiskasvatuksen tavoitteiden toteutuminen

Kuvituskuva

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymys oli, ovatko kaupunkistrategiassa varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet toteutuneet päiväkotihoidossa ja esiopetuksessa. Osakysymykset olivat, onko varhaiskasvatuksen osallistumisaste parantunut, onko varhaiskasvatuksen maksuttomuutta edistetty kaupunkistrategian mukaisesti, onko varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitus säilynyt vuoden 2017 tasolla ja onko asiakastyytyväisyys parantunut. Lisäksi selvitettiin, miten hyvin toteutuu tavoite varhaiskasvatuksesta lähipalveluna. Strategian taustalla on ajatus siitä, että laadukas varhaiskasvatus on vetovoimainen lähipalvelu, joka vähentää kaupunkilaisten eriarvoistumista.

Johtopäätökset

Kaupunkistrategiassa varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Henkilöstövaje voi kuitenkin heikentää tavoitteiden toteutumista jatkossa. Toteutuneita tavoitteita ovat osallistumisasteen kasvu, 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksen maksuttomuus neljä tuntia päivässä ja henkilöstömitoituksen pysyvyys. Varhaiskasvatuksen opettajien saatavuus on kuitenkin ollut huono jo pitkään. Syksyllä 2019 haasteellisimmaksi nousi ruotsinkielisten lastenhoitajien saatavuus. Vuodenvaihteessa 2020 ruotsinkielistä varhaiskasvatuspaikkaa hakeneille jouduttiin tarjoamaan suomenkielistä paikkaa, mikä rikkoo varhaiskasvatuslakia. Kaupunki on tehnyt paljon toimia henkilöstön saatavuuteen vaikuttamiseksi, mutta ne toimet, jotka vaatisivat valtion panostusta, eivät ole edenneet. Haasteena eriarvoistumisen näkökulmasta on, että muunkielisten osallistumisaste on alhaisempi kuin suomen- ja ruotsinkielisten. Asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla, joskin päivittäisestä toiminnasta viestiminen on koettu osa-alueeksi, joka vaatii kehittämistä.

Lautakunta toteaa, että

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee

• varmistaa, että ruotsinkielinen varhaiskasvatus toteutuu lapsen äidinkielellä varhaiskasvatuslain mukaisesti.

• tehostaa toimenpiteitä varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan vaikuttamiseksi erityisesti vaikuttamalla valtioon opiskelupaikkojen riittävyyden turvaamiseksi.

• panostaa päivittäisestä toiminnasta viestimiseen päiväkodeissa ja esiopetuksessa.

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimialan lapsiperheiden palvelujen kanssa.

• edistää muunkielisten osallistumista varhaiskasvatukseen.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.