Uppfyllelse av småbarnspedagogikens mål

Dekorativ bild

Beräknad lästid: 2 minuter

Utvärderingens mål

Huvudfrågan i utvärderingen gällde huruvida de mål som ställts för småbarnspedagogiken i stadsstrategin har uppfyllts i daghemsvården och förskoleundervisningen. Delfrågorna gällde om småbarnspedagogikens deltagandegrad har förbättrats, om avgiftsfrihet inom småbarnspedagogiken främjats i enlighet med stadsstrategin, om personaldimensioneringen hållit sig på 2017 års nivå och om kundtillfredsställelsen har förbättrats. Dessutom utredde man hur väl målet om småbarnspedagogik som närservice uppfylldes. Bakom strategin finns en tanke om att högklassig småbarnspedagogik är en attraktiv närservice som minskar differentiering bland stadsinvånarna.

Slutsatser

De mål som i stadsstrategin fastställts för småbarnspedagogiken har i huvudsak uppnåtts. Personalbristen kan dock försämra måluppfyllelsen i fortsättningen. De mål som uppnåtts är en ökning av deltagandegraden, fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik om dagen för femåringar och varaktighet i personaldimensioneringen. Tillgången till lärare inom småbarnspedagogik har ändå länge varit dålig. Under hösten 2019 var det mest utmanande att få tillgång till barnskötare som kan jobba på svenska. Vid årsskiftet 2019/2020 var man tvungen att erbjuda dem som sökte en svensk plats för småbarnspedagogik en plats inom den finska småbarnspedagogiken, vilket strider mot lagen om småbarnspedagogik. Staden har gjort mycket för att påverka tillgången till personal, men de åtgärder som kräver statligt stöd har inte framskridit. Ur jämlikhetsperspektiv är utmaningen den att deltagandegraden är lägre för barn som talar ett annat språk än finska och svenska än för finsk- eller svenskspråkiga barn. Kundnöjdheten är på hög nivå, men kommunikationen om den dagliga verksamheten ansågs vara ett delområde som kräver utveckling.

Revisionsnämnden konstaterar att

fostrans- och utbildningssektorn bör

  • se till att den svenska småbarnspedagogiken genomförs på barnets modersmål i enlighet med lagen om småbarnspedagogik.
  • effektivera åtgärderna för att påverka personalbristen inom småbarnspedagogiken, särskilt genom att vädja till staten om att trygga ett tillräckligt stort antal studieplatser.
  • satsa på att kommunicera om den dagliga verksamheten i daghemmen och i förskoleundervisningen.

fostrans- och utbildningssektorn bör i samarbete med tjänsterna för barnfamiljer inom social- och hälsovårdssektorn

  • främja deltagandet i småbarnspedagogiken för barn som talar ett annat språk än finska och svenska.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.