Suun terveydenhuollon saatavuus ja tuloksellisuus

Kuvituskuva

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, onko suun terveydenhuollon saatavuus laissa säädetyn ja kaupungin omien linjausten mukaisella tasolla. Arvioinnissa selvitettiin, onko kiireetön hoito aloitettu laissa säädetyssä määräajassa, onko hoitoon pääsy yhdenvertaista asiakkaan asuinalueesta, äidinkielestä tai iästä riippumatta ja onko suun terveydenhuollon tuloksellisuus parantunut.

Johtopäätökset

Suun terveydenhuollon saatavuus ei kaikilta osin ole laissa säädetyn ja kaupungin omien linjausten mukaisella tasolla. Yhteyden saaminen ajanvaraukseen ja hoidon tarpeen arviointiin ei ole ollut lain mukainen, sillä ajanvaraukseen ei kiireettömän hoidon takaisinsoittolinjan sulkemisen vuoksi ole aina saanut välittömästi yhteyttä arkipäivisin virka-aikaan eikä kaikkiin tallentuneisiin soittopyyntöihinkään ole ajoittain pystytty vastaamaan saman vuorokauden aikana. Lain mukainen hoitoon pääsy viimeistään kuudessa kuukaudessa toteutui mitaten niin sanottu T3-mittarilla. Se mittaa kolmannen vapaana olevan hammaslääkärin kiireettömän ajanvarausajan mediaaneja kalenteripäivissä. Kaupungin talousarviossa 2019 tavoite oli tiukempi: kaikkien suun terveydenhuollon asiakkaiden kiireettömän hoidon tulisi olla käynnistynyt 90 vuorokauden sisällä hoidon tarpeen arviosta. Potilastietojärjestelmän ongelmien vuoksi tiedot hoitoon pääsystä ovat puutteelliset. Tämän vuoksi ei voitu arvioida kaikkien asiakkaiden hoitoon pääsyä tässä ajassa. Asiakastyytyväisyyskyselyjen ja laatumittareiden perusteella suun terveydenhuollon palvelun laatuun ollaan tyytyväisiä. Laatu kuitenkin vaihtelee hammashoitoloiden välillä.

Lautakunta toteaa, että

sosiaali- ja terveystoimialan suun terveydenhuollossa tulee

• jatkaa kiireettömän ajanvarauksen yhteydensaannin ja aikojen saatavuuden ongelmien syiden selvittämistä ja tehdä selvitysten perusteella tarvittavat toimet ongelmien ratkaisemiseksi.

• varmistaa, että potilaiden hoitoon pääsystä saadaan luotettavat ja tarkoituksenmukaiset tiedot.

• jatkaa hammashoitoloiden laatuerojen syiden selvittämistä ja tehdä selvityksen perusteella toimenpiteitä erojen vähentämiseksi.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.