Munhälsovårdens tillgänglighet och resultat

Dekorativ bild

Utvärderingens mål

Huvudfrågan vid utvärderingen var huruvida tillgången till munhälsovården var på en nivå som är förenlig med lagen och stadens egna riktlinjer. Vid utvärderingen utredde man om den icke-brådskande vården har inletts inom den tid som föreskrivs i lagen, om tillgången till vård är jämlik oberoende av klientens bostadsområde, modersmål eller ålder och om munhälsovårdens resultat har förbättrats.

Slutsatser

Tillgången till munhälsovård är inte till alla delar på en nivå som är förenlig med lagen och stadens egna riktlinjer. Klienterna har inte på ett lagenligt sätt fått kontakt med tidsbokningen och sitt vårdbehov bedömt, eftersom klienterna på grund av stängningen av återuppringningslinjen för icke-brådskande vård inte alltid omedelbart har fått kontakt med tidsbokningen vardagar under tjänstetid och man tidvis inte heller under samma dygn kunnat besvara alla inspelade meddelanden som krävt återuppringning. Den i lagen angivna tillgången till vård senast inom sex månader realiserades enligt den så kallade T3-mätaren. Mätaren mäter den tredje lediga tiden hos tandläkarna vid den icke-brådskande mottagningen. T3-talet uttrycker ett medianvärde av de här tiderna i kalenderdagar. Målet i stadsbudgeten för 2019 var strängare än så: inom mun- och tandvården bör den icke-brådskande vården för alla klienter ha inletts inom 90 dygn efter bedömningen av vårdbehovet. Uppgifterna om tillgången till vård är bristfälliga på grund av problem med patientdatasystemet. Därför gick det inte att utvärdera om alla klienters tillgång till vård har genomförts inom tidsfristen. Utifrån enkäter om klientnöjdheten och kvalitetsmätarna är kvaliteten på munhälsovården tillfredsställande. Kvaliteten varierar dock mellan stadens olika tandkliniker.

Revisionsnämnden konstaterar att

social- och hälsovårdssektorn bör inom munhälsovården

  • fortsätta att utreda orsakerna till problemen med att kontakta tidsbokningen och att få tider till icke-brådskande vård och utifrån dessa utredningar vidta behövliga åtgärder för att lösa dessa problem.
  • se till att det finns tillförlitliga och ändamålsenliga uppgifter om patienternas tillgång till vård.
  • fortsätta att utreda orsakerna till kvalitetsskillnaderna mellan olika tandkliniker och utifrån utredningen vidta åtgärder för att minska dessa skillnader.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

I utvärderingsberättelsen: