Arviointikertomus 2017

Lautakunta arvioi vuosittain, ovatko valtuuston kaupungille ja kaupunkikonsernille asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet sekä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointiin liittyvät havainnot ja suositukset esitetään valtuustolle laadittavassa arviointikertomuksessa.

Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2017 arviointikertomuksen kokouksessaan 10.4.2018. Tarkastuslautakunta esittää kertomuksessa yhteensä 45 suositusta toimenpiteistä, joihin kaupunginhallituksen ja toimialojen tulisi ryhtyä. Valtuuston käsittelyssä arviointikertomus on 20.6.2018. Arviointikertomuksen johdosta annettavat kaupunginhallituksen ja muiden toimielinten lausunnot ovat siihen mennessä luettavissa kaupunginvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat -internetsivulla.

Alla olevista linkeistä voit tutustua tarkastuslautakunnan arviointiaiheista laadittuihin yhteenvetoihin. Arviointiaiheista on esitetty keskeiset johtopäätökset ja niihin liittyvät suositukset.