Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistajaohjaus

Artikkelin kuvituskuva

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymys oli, onko Helsingin kau­pungin asunnot Oy:n omistajaohjausta toteutettu tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvioinnissa on katsottu, että omistajaohjaus on tarkoituksenmu­kaista silloin, kun omistajaohjauksen menettelyt ovat konserniohjeen mukaisia, omistajan tahto on selkeä, ja yhtiö toimii omistajan tahdon mukai­sesti. Omistajaohjauksen tarkoituksenmukaisuus tarkoittaa myös sitä, ettei omistajan tahto saa olla ristiriidassa osakeyhtiölain huolellisuusvelvoitteen kanssa.

Johtopäätökset

Omistajaohjaus on ollut tarkoituksenmu­kaista, mutta apulaispormestarin kaksoisrooli yhti­ön hallituksen puheenjohtajana ja konsernijohdon edustajana voi olla yksittäisissä tilanteissa haas­teellinen. Juridista estettä sille ei ole, mutta käy­tännössä esteellisyyssääntelyn tiukentuminen on johtanut siihen, että kaksoisrooli voi hankaloittaa luottamustehtävän hoitamista. Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen osalta varmistetaan hallitusten riippumattomuus. Tätä konserniohjeen kohtaa olisi tarpeen täsmentää ja huomioida sekä viran­haltijoiden että luottamushenkilöiden kaksoisroolit ja esteellisyyssääntelyn muutos.

Arvioinnin mukaan yhtiö on toiminut omistajan tahdon mukaisesti. Yhtiön ja omistajan välillä ei ole ollut ristiriitatilan­teita, vaan yhtiön ja kaupungin edut ovat olleet yh­teneväiset. Kaupunki on omistajana toiminut siten, etteivät sen toimet ole heikentäneet yhtiön johdon mahdollisuutta noudattaa osakeyhtiölain huolelli­suus- ja lojaliteettivelvoitetta.

Lautakunta toteaa, että
  • omistajaohjauksen selkeyden kannalta olisi parempi, että konsernijohtoon kuuluvat kau­punginhallituksen tai sen konsernijaoston jäsenet, pormestaristo ja viranhaltijat eivät toimisi tytäryhteisöjen johdossa.

kaupunginkanslian tulee

  • valmistella konserniohjeen päivitys ottamaan huomioon aiempaa tiukempi esteellisyys­sääntely.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Kommentit

Katariina Kylmälä (ei varmistettu)

To, 19.04.2018 - 15:10

Hei. No-niin Annin pitäisi tämän kehotuksen perusteella tajuta lähteä kuuseen Hekan asuntojen tahtipuikoista!

Strandén Juhani (ei varmistettu)

Pe, 22.06.2018 - 17:32

Kysymykseni Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.6, jossa käsiteltiin yhdistettyjä kohtia 4-5 koskien arviointikertomuksen hyväksymistä, kuului: Aikooko Kaupunkiympäristölautakunnan apulaispormestari Anni Sinnemäki, joka toimii myös Hekan hallituksen puheenjohtajana, noudattaa tarkastuslautakunnan tuoreen arviointikertomuksen johtopäätöstä, joka perustuu uusiin tiukentuneisiin esteellisyyssääntelyihin, jossa todetaan kaksoisroolit haasteellisiksi erityisesti pormestariston osalta ja välttää maineriski sekä noudattaa eettisyysperiaatetta ja erota Hekan puheenjohtajuudesta?

Tarkastuslautakunta toteaa uusimmassa arviointikertomuksessaan:

• omistajaohjauksen selkeyden kannalta olisi parempi, että konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallituksen tai sen konsernijaoston jäsenet, pormestaristo ja viranhaltijat eivät toimisi tytäryhteisöjen johdossa.

Tarkastuslautakunnan tekemät arviot ja toimenpiteet ovat nimenomaan sellaisia, joita tulee hyvän hallintotavan mukaisesti noudattaa.

Vastaukseksi ei riitä se, että vihreiden/Anni Sinnemäen omasta mielestä he eivät ole esteellisiä.

Keskusteltuani Tarkastusjohtaja Timo Terävän kanssa hän ilmoitti, että mm. Tampereella Pormestaristo noudattaa eettisiä periaatteita ja siellä on otettu huomioon esteellisyyssääntelyn tiukentuminen omistajaohjauksessa niin, ettei kaksoisrooleja ei pääse syntymään.

On selvää, että arviointikertomuksessa mainittu: ”Hallitusten jäsenten nimittämisessä tulee jo ennakollisesti huomioida se, ettei viran tai luottamustoimen hoitaminen vaikeudu esteellisyystilanteiden vuoksi”. Hekan osalta näin ei ole toimittu. (Luottamustoimi on tässä jo vaikeutunut)

Onko niin, että Sinnemäen ei omasta mielestään tarvitse noudattaa niitä toimintatapoja, joita länsimaisessa demokratiassa on totuttu noudattamaan ja, että tarkastuslautakunnan tekemät johtopäätökset eivät koske kaupunkiympäristölautakuntaa ja vihreitä? Ainakaan 20.6 Kaupunginvaltuustossa tekemääni toivomuspontta asian puolesta, he eivät kannattaneet. "Yllättäen" Anni Sinnemäkikään ei kannattanut ponsiesitystäni vaikka puheessaan sanoi ottavansa asian huomioon, vaan äänesti tyhjää. Eli puheet eivät johtaneetkaan toimenpiteisiin.

Odotan Anni Sinnemäen eroilmoitusta Hekan hallituksen puheenjohtajuudesta tai aion viedä asian Hallinto-oikeuteen.

 

Lisätietoja:

Juhani Strandén

juhani.stranden@gmail.com

p.0400-469062

Kaupunginvaltuuston 3.varavaltuutettu (PS)

Tarkastuslautakunnan jäsen

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.