Lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa

Artikkelin kuvituskuva

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, ovatko kaupungin opetustoi­mi, nuorisotoimi, liikuntatoimi ja kulttuuritoimi to­teuttaneet strategiaohjelman 2013–2016 tavoitetta siitä, että kaikilla nuorilla on mahdollisuus harrastukseen. Kaupungin tavoitteena on ollut lisätä peruskoulujen tilojen ilta­päiväkäyttöä lasten ja nuorten harrastus­toimintaan, lisätä lasten ja nuorten osallisuutta ja kuulemista harrastustoiveista, kasvattaa nuorten osallistumista harrastuksellisiin pienryhmiin, lisätä lasten ja nuorten liikuntaharrastusmahdollisuuksia sekä parantaa lasten ja nuorten osallistumista taiteen perusopetukseen.

Johtopäätökset

Liikuntapalveluissa, nuorisopalveluissa ja kulttuuripalveluissa sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on toteutettu strategian tavoitetta. Koulujen kerhotoimintaa on lisätty ja monipuolis­tettu. Lii­kuntasalitiloja ei kuitenkaan ole tarpeeksi tarjolla, mikä on esteenä liikuntakerhotoiminnan lisäämi­selle. Koulutilojen käyttöä harrastustoi­mintaan iltapäivisin on lisätty, mutta tilojen käyttöä olisi edelleen mahdollista lisätä. Liikunnan palve­lukokonaisuus on parantanut lasten ja nuorten har­rastusmahdollisuuksia viime vuosina ja palvelujen käyttäjämäärät ovat kasvaneet. Niukat henkilöstö­resurssit ovat kuitenkin vähentäneet alakoululai­sille suunnatun EasySportin ryhmiä. Nuorisopalveluissa on laajennettu Ruutibudjettia ja Ruutitoimintaa. Nuorten ryhmälähtöisen harrastustoimin­nan määrä on lisääntynyt. Kulttuuripalveluissa on kohdennettu taiteen perusopetuksen rahoitusta ja suunnattu harrastuskursseja alueille, joilla osallistuminen taiteen perusopetukseen on vähäistä.

Lasten ja nuorten tietämättömyys harrastus­mahdollisuuksista tai lajin vaatimat kalliit varusteet voivat muodostua harrastamisen esteeksi. Edullisia liikuntamahdollisuuksia olisi mahdollista edistää huolehtimalla palvelujen tarvitsemista resursseista sekä parantamalla tiedotusta harrastusmahdollisuuksista ja harrastusvälineiden kierrätyksestä.

Lautakunta toteaa, että

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulee

  • kehittää lasten ja nuorten harrastusmahdol­lisuuksista tiedottamista muun muassa kou­luissa, nuorisotaloissa ja sähköisissä palve­luissa.
  • selvittää keinoja edistää käytettyjen harras­tusvälineiden kierrätystä, jotta välineiden hinta ei muodostuisi harrastamisen esteeksi.
  • varmistaa lasten ja nuorten liikuntapalvelui­den resursointi ja nykyisen laajuinen maksut­tomuus.

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä kasva­tuksen ja koulutuksen toimialan tulee

  • varmistaa koulutilojen saatavuus lasten ja nuorten harrastustoimintaan.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.