Suurten investointien hallinta

Kuvituskuva

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, onko kaupungin suurten in­vestointien hallinta järjestetty tarkoituksenmukai­sesti. Arvioinnissa tarkasteltiin, missä määrin investoinnit toteutuvat hankesuunnitelmien kustannusten ja aikataulujen osalta. Tarkastelun kohteena olivat kaikki 40 investointihanketta, joista kaupunginvaltuusto tai kaupunginhallitus oli päättänyt vuosina 2012–2015. Tarkemmin tarkasteltiin 14 investointihanketta, joiden hankesuunnitelmaa oli korotettu. Tavoitteena oli löytää tyypillisiä syitä alkuperäisen kustannusarvion ylittymiseen.

Johtopäätökset

Helsingin kaupungin suur­ten rakennusinvestointien hallinta ja hallinnointi on järjestetty pääosin tarkoituksenmukaisesti. Hank­keet, joiden hankesuunnitelman enimmäishinta oli ylittynyt, olivat kaupungin investointihankkeiden suuressa kokonaisuudessa melko harvinaisia. Aikataulumuutokset olivat sen sijaan yleisempiä, mutta ylitykset olivat pääosin kestoltaan lyhyitä. Yleisimmät syyt hankesuunnitelmien enimmäishin­tojen korotuksiin ovat suunnitelmien tarkentu­minen ja lisätutkimuksissa esiin nousseet uudet korjaustarpeet. Usein myös kiinteistön teknistä laatutasoa halutaan nostaa peruskorjauksen yh­teydessä. Tilahankkeiden ohjeistus ohjaa liikenneliikelai­toksen edustajien mukaan tekemään kustan­nusarviot liian yleisellä tarkkuustasolla. Panostaminen huolelliseen ja kattavaan suunnitteluun hankkeiden alkuvaiheessa pienen­täisi hankkeen lopullisia kustan­nuksia. Pätevän työvoiman rekrytointi investointihankkeisiin on vaikeaa etenkin korkeasuhdanteessa. Kaupungin palkkataso ei ole kilpailukykyinen, koska teknisen alan työehtosopimuksen mahdollistamaa liikkumavaraa ei ole käytetty kuin osittain.

Lautakunta toteaa, että

kaupunkiympäristön toimialan ja liikenneliike­laitoksen tulee

  • panostaa riittävästi hankkeidensa suunnitte­luun, jotta hankesuunnitelmien enimmäishin­tojen korottamiset ja aikatauluylitykset hank­keiden toteuttamisen aikana vähenevät.

kaupunginkanslian tulee yhteistyössä kaupun­kiympäristön toimialan ja liikenneliikelaitoksen kanssa

  • selvittää suurten investointihankkeiden kus­tannusarvioiden laadintaprosessin ongelma­kohdat ja tarvittaessa muuttaa tilahankkei­den käsittelyohjetta.

kaupunkiympäristön toimialan tulee yhteistyös­sä kaupunginkanslian kanssa

  • ryhtyä toimenpiteisiin kaupungin palkkakil­pailukyvyn parantamiseksi rakennuttamis­tehtävissä.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.