Oppisopimuskoulutukselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen

Artikkelin kuvituskuva

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 1 minuutti

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, onko kaupunki kehittänyt oppisopi­muskoulutusta strategiaoh­jelman 2013–2016 ja talousarvioissa 2016 ja 2017 esitetyn mukaisesti. Tavoitteena oli oppisopimusten määrän lisääminen, nuorten alle 20-vuotiaiden ja maahanmuuttajataustaisten oppisopimuksen kehittäminen ja oppisopimuksen ennakkojakson käyttö väylänä oppisopimuskoulutukseen.

Johtopäätökset

Arvioinnin perusteella op­pisopimuskoulutusta on pääosin kehitetty tavoit­teiden mukaisesti, mutta oppisopimuskoulutuksen määrä ei ole kasvanut tavoitellusti. Oppisopimuskoulutusta on kehitetty paremmin nuorille alle 20-vuotiaille sopivaksi koulutusmuo­doksi kuuden eri hankkeen avulla. Kehittä­mishankkeiden tuloksena todettiin, että keskeisiä keinoja parantaa oppisopimuskoulutusta ovat opiskelijoiden tuen, opinto-ohjaajan roolin, vertaistuen sekä ver­kostojen vahvistaminen ja edelleen kehittäminen. Lisäksi tarvitaan monenlaisia ennakkojaksoja. Oppisopimuksen ennakkojakso on ollut nuorille toimiva väylä tutkintoon johtavaan koulutukseen. Sen etuna on, että työharjoittelun aika­na työnantaja ja potentiaalinen oppisopimusopis­kelija voivat etukäteen tutustua toisiinsa ja opiskelija työelämään. Jos ennakkojaksolla on havaittu, että oppisopimusopiskelu ei sovi nuorelle, hänet on ohjattu muuhun ammatilliseen koulutukseen.

Maahanmuuttajataustaisten oppisopimusta on parannettu perustamalla Stadin osaamiskeskus. Lisäksi turvapaikan saaneita on autettu kohti oppisopimusta Mahtava-hankkeessa, jossa pa­rannettiin muun muassa työpaikkaohjausta.

Lautakunta toteaa, että

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee

  • vahvistaa oppisopimuksen tukipalveluja op­pisopimushankkeissa havaittujen hyvien käy­täntöjen mukaisesti.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Kommentit

Emppu Orava (ei varmistettu)

To, 13.06.2019 - 08:54

Onko tässä asiassa oikeasti tehty mitään ?
Mikä rooli todellisuudessa on esimerkiksi opinto-ohjaajalla, esimerkiksi käykö opinto-ohjaajat koskaan niissä yrityksissä tai laitoksissa joissa opiskelijat ovat työssäoppimassa. 
Käsittääkseni ammattiopettajat joutuvat hoitamaan koko käytännönprosessin yhdessä mahdollisesti nimetyn joskin usein vaihtuvien työpaikkaohjaajien kanssa. On totta että ammattiopettajat saavat "tukea" oppilaitoksen nimetyiltä oppisopimustoimijoilta...aluksi. Samoilla ammattiopettajilla joille määrätään vastuu oppisopimusopiskelijasta tai -opiskelijoista on vastuulla myös oppilaitospainotteisia opiskelijoita reilusta kymmenestä jopa yli 50 opiskelijaan.
Ammattialan ovat erilaisia ja perustietojen osaamisvaatimuksetkin merkittävän erilaisia, oli oppisopimuksella tai ei opiskelemassa. 
Muutoinhan hankkeita tulee ja menee.

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.