Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke

Olympiastadion

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Taustaa

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointisuunnitelmaan sisältyi lautakunnalle informoitavana asiana Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke. Kyse on poikkeuksellisesta rakennushankkeesta, jonka alkuperäinen kustannusarvio on ylittynyt merkittävästi. Tarkastuslautakunta piti 3.11.2020 kokouksen Olympiastadionilla. Tekstin havainnot perustuvat pääosin Stadion-säätiön ja rakennuttajan lautakunnalle antamiin tietoihin sekä saatuihin selontekoihin. Lisäksi tekstissä on hyödynnetty Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomusta ja kaupungin hanketta koskevia asiakirjoja.

Johtopäätökset

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen kustannukset toteutuivat noin 127 miljoonaa euroa suurempina kuin hankesuunnitelmassa arvioitiin. Eniten kustannuksia nostivat lisä- ja muutostyöt. Suuri vaikutus oli myös sillä, ettei hankesuunnitelman kustannuksia sidottu tarjoushintaindeksiin. Rakentamisen kustannustason nousun osuus kustannusylityksestä oli noin 50 miljoonaa euroa. Lähtökohtaisesti oli epärealistinen oletus, että hanke toteutuisi hankesuunnitelman kustannustasossa, kun kohde oli ainutlaatuinen, hanke pitkäkestoinen eikä kustannuksia sidottu indeksiin. Rahoituksesta päättävälle kaupunginvaltuustolle ei kuitenkaan päätösasiakirjoissa tuotu esiin kustannusarvion epävarmuutta. Hankkeella oli ohjausryhmä, jonka yhtenä tehtävänä oli varmistaa kustannusten hallinta. Sillä ei kuitenkaan ollut kustannusseurantaan tarvittavaa päätösvaltaa. Lisäksi kustannusten karsiminen olisi edellyttänyt hankkeen alkuperäisistä tavoitteista tinkimistä.

Lautakunta toteaa, että

kaupunginhallituksen tulee

varmistaa, että yhteisrahoitteisissa hankkeissa hankkeen ohjauksesta, valvonnasta ja niiden toteuttamiseen liittyvästä toimivallasta sekä varautumisesta kustannustason muutokseen sovitaan yksityiskohtaisesti ennen kuin hankkeen enimmäishinnasta päätetään.

kaupunkiympäristön toimialan tulee

varmistaa, että kaupunginvaltuuston päätettäväksi tuotavien hankkeiden toteutussuunnitelmat ovat riittävän pitkälle vietyjä ja korkealaatuisia, ja että niistä laaditaan mahdollisimman luotettava kustannusarvio. Lisäksi on varmistettava urakoitsijan sitoutuminen hankkeen kustannustehokkaaseen toteuttamiseen.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.