Utvärdering av rekommendationernas effekter

Utvärderingens mål

Huvudfrågan vid utvärderingen var vilka effekter revisionsnämndens rekommendationer i utvärderingsberättelsen för 2018 har haft. I utvärderingsberättelsen för 2018 behandlades 17 utvärderingsteman och gavs 49 rekommendationer.

Slutsatser

Av de rekommendationer som revisionsnämnden gav i sin utvärderingsberättelse för året 2018 var nästan alla, 92 procent, sådana att de rekommenderade åtgärderna helt eller delvis hade vidtagits inom sektorerna. Positiva verkningar kunde skönjas för hälften av rekommendationerna.

Tre av rekommendationerna i utvärderingsberättelsen för 2018 har inte genomförts. De hänförde sig till att påskynda beredningen av ägarstrategier för bolag som är marknadsorienterade, att minska utsläppen från trafiken med mer verkningsfulla metoder och att förbättra tillgängligheten för närståendevårdstjänsterna. Mentalvårdstjänsterna för barn och unga har förbättrats, men bristen på läkare är fortfarande ett problem. Verkningarna av fem rekommendationer kunde inte bedömas. I två fall fanns det på grund av coronapandemin inte tillgång till det material som behövs för att verkningarna ska kunna bedömas. Coronapandemin hade även i övrigt en viss inverkan på genomförandet av åtgärder, i synnerhet inom social- och hälsovårdssektorn.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.