Rakentaminen

Uudisrakentamisen laadunvalvonta

Uudisrakentamisen laatua on pyritty parantamaan monin tavoin, mutta ohjeistus kaipaa yhtenäistämistä.

Lue lisää ›

Suurten investointien hallinta

Rakennushankkeiden kustannukset ylittyvät melko harvoin, aikataulut useammin.

Lue lisää ›

Att:n ja Hekan toiminnan mittaaminen ja yhteistyö vuokra-asuntojen peruskorjauksissa

Att ja Heka mittaavat toimintansa tuloksellisuutta ja yhteistyö vuokra-asuntojen peruskorjauksissa on toimivaa.

Lue lisää ›

Toimitilojen korjausvelan hallinta

Korjausvelan hallinta edellyttää sekä maltillista korjausinvestointitason nostamista että entistä aktiivisempaa tilojen myynti- ja purkupolitiikkaa luodun salkutuksen mukaisesti.

Lue lisää ›

Katu- ja puistosuunnitelmien toteuttaminen

Katujen ja puistojen rakentamisessa noudatetaan pääsääntöisesti yleisten töiden lautakunnan hyväksymiä katu- ja puistosuunnitelmia.

Lue lisää ›

Hankinta- ja kilpailuttamiskäytännöt rakennusvirastossa

Rakennusvirastossa on viime vuosina parannettu erityisesti rakennusurakoiden lisä- ja muutostöitä koskevia toimintatapoja ja valvontaa.

Lue lisää ›

Koulujen ja päiväkotien sisäilmakorjaukset

Kaupungin menettelytavat sisäilmakorjausten onnistumisen varmistamiseksi eivät ole riittäviä.

Lue lisää ›

Lähiliikuntapaikat ja kaupunkilaisten liikunnan lisääminen

Lähiliikuntapaikkojen rakentamisen ja ylläpidon rahoittamisessa olisi kehitettävää.

Lue lisää ›