Personalens arbetshälsa samt dragnings- och hållkraft i seniorcenter

Sairaanhoitaja ja iäkäs mies kävelevät sairaalan käytävällä. Kuvaaja: Kaisa Sunimento.

Beräknad lästid: 2 minuter

Syftet med utvärderingen

Utvärderingens huvudfråga var: Har de åtgärder som vidtagits av seniorcentren varit tillräckliga för att förbättra arbetshälsan samt dragnings- och hållkraften? Detta granskades genom att utreda huruvida staden har inlett och fortsatt med åtgärder för att avhjälpa personalbristen och utvecklat arbetshälsan med beaktande av personalens synpunkter. Dessutom granskades hur arbetshälsan samt dragnings- och hållkraften har utvecklats.

Slutsatser

Seniorcentren har strävat efter att förbättra arbetshälsan samt dragnings- och hållkraften, delvis med beaktande av personalens synpunkter. Riktade åtgärder för att förbättra arbetshälsan har vidtagits vid seniorcentren, och man har satsat på arbetsförhållandena till exempel genom att förnya arbetsutrustning. Trots de åtgärder som vidtagits har dragnings- och hållkraftsfaktorerna samt mätarna för arbetshälsa försämrats 2018–2022.

Den lagstadgade personaldimensioneringen på 0,6 skötare per kund förverkligades inte vid alla enheter. Underskridningarna av personaldimensioneringen har främst berott på akuta frånvaron, vilket betyder att vikariearrangemangens funktion fortfarande bör utvecklas. Enligt ledningen för stadens seniorcenter verkar det osannolikt att målet, 0,7 anställda per kund fram till utgången av 2023, kommer att uppnås, eftersom den nödvändiga personalen helt enkelt inte finns tillgänglig. Den nationella arbetskraftsbristen liksom arbetskraftsbristen vid seniorcenter har förvärrats under de senaste åren.

Revisionsnämnden konstaterar att

social-, hälsovårds- och räddningssektorn ska

  • säkerställa att den lagstadgade personaldimensioneringen uppfylls i alla enheter och avdelningar vid stadens seniorcenter.
  • utveckla vikariearrangemangen vid seniorcentren.
  • fortsätta med åtgärderna för att förbättra arbetshälsan samt dragnings- och hållkraften vid seniorcentren.

stadskansliet ska

  • utreda om de personalförmåner som Helsingfors stad erbjuder är konkurrenskraftiga jämfört med välfärdsområdena och andra arbetsgivare som konkurrerar om arbetskraften med seniorcentren.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.