Främjande av välbefinnandet för studerande på andra stadiet

Kolme oppilasta kuvataiteen tunnilla. Kuvaaja: Jussi Hellsten.

Beräknad lästid: 2 minuter

Syftet med utvärderingen

Utvärderingens huvudfråga var: Har sektorn för fostran och utbildning främjat målet i stadstrategin och budgeten 2022 att stärka välbefinnandet hos studerandena i gymnasier och yrkesutbildning? Utvärderingen var en del av en gemensam utvärdering av huvudstadsregionens städer och HUS och riktades till barns och ungas välfärd.

Slutsatser

Man har försökt förbättra tillgången till tjänster inom studerandevården genom att öka personalen och genom att tilläggsutbilda personalen i att ge stöd i välfärdsfrågor. Dessutom har studerandenas samhörighet och delaktighet främjats genom att vid läroanstalter anställa personal som erbjuder handledning, aktiviteter och stöd i anslutning till gemenskapen med låg tröskel. Det individuella stödet på andra stadiet har ökats. Antalet psykologer har inte dock motsvarat det ökade behovet, och tillgången till tjänsterna förverkligas inte väl. Dessutom är studerandevården tvungen att stödja studerande med allvarligare symtom på grund av att det är svårt att få tillgång till fortsatt vård till exempel hos Ungdomsstationen, vilket innebär att studerandenas problem kan förvärras. Servicekedjan för mentalvårdstjänster för unga och graderingen av vården har utvecklats som en del av utvecklandet av mentalvårds- och missbrukartjänsterna för barn och unga.

Studerandenas samhörighet och delaktighet har främjats genom att starta välfärdskaféer vid läroanstalter. Studerandena och läroanstalternas personal har ansett att välfärdskaféverksamheten är god.

Revisionsnämnden konstaterar att

social-, hälsovårds- och räddningssektorn ska i samarbete med studerandevården inom sektorn för fostran och utbildning

  • så snart som möjligt fastställa servicekedjan för mentalvårdstjänster för unga och graderingen av vården i samarbete med alla de instanser som ansvarar för ungas mentalhälsa. I samband med graderingen ska mentalvårdskundernas etapper i vårdkedjan samt de ansvariga instanserna för tjänsterna tydligt fastställas.
  • säkerställa att servicekedjan för mentalvårdstjänster för unga, graderingen av vården och anvisningarna görs kända för både personalen och kunderna.
  • säkerställa att ungdomar med medelsvåra psykiska problem får tillgång till Ungdomsstationens tjänster innan deras problem förvärras.

sektorn för fostran och utbildning samt social-, hälsovårds- och räddningssektorn ska i samarbete

  • förbättra tillgången till psykologtjänsterna inom studerandevården och främja att psykologerna stannar kvar.

sektorn för fostran och utbildning ska i gymnasier och yrkesutbildning

  • stödja ordnandet av välfärdskaféer så att deras verksamhet etableras i alla gymnasier och Stadin AO:s verksamhetsställen.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.