Övergången från sjukhusvård till boende för rehabiliteringsklienter inom mentalvården

Potilas istuu lääkärin vastaanotolla.

Beräknad lästid: 1 minut

Huvudfrågan för utvärderingen var huruvida staden har främjat tillgången till boendeservice enligt behoven för rehabiliteringsklienter inom mentalvården efter sjukhusvård. De patienter som står i kö till boendeservicen kommer oftast från stadens eget psykiatriska sjukhus, Aurorasjukhuset, eller från HUS Kellokoski sjukhus eller Psykiatricentrum. Servicenivåerna från den tyngsta till den lättaste är serviceboende med heldygnsomsorg, serviceboende, stödboende och stiftelsen Uddhemmets hyresboende i andra hand.

De patienter som varit inlagda på Aurorasjukhusets avdelningar för psykiatrisk rehabilitering under kötiden har överförts till boendeservicen, vilket är ändamålsenligt med tanke på användningen av stadens resurser. Största delen av boendeservicen för patienterna inom mentalvården ordnas emellertid med köpta tjänster och därför är det med tanke på ordnandet av sådana platser inom boendeservicen som tillgodoser behoven väsentligt hur staden väljer ut tjänsteleverantörerna av köpta tjänster. Dessutom behövs fler platser inom boendeservicen. När klienter placeras i boendeservicen ges företräde till patienterna på HUS avdelningar, klienterna inom barnskyddet och eftervården, personer med tillfälligt boende och bostadslösa. Andra kan behöva köa till boendeservicen till och med flera år. För de personer som inte köar från HUS sjukhus har det inte fastställts någon målnivå för kötiden till boendeservicen och kötiderna har inte följts upp. 

Revisionsnämnden konstaterar att

social- och hälsovårdssektorn bör

  • öka antalet platser inom stödboende och serviceboende som motsvarar klienternas behov
  • fastställa en målsatt tid, inom vilken en rehabiliteringsklient inom mentalvården ska få tillgång till boendeservice som motsvarar hens behov.
  • följa kötiden till boendeservicen och efterlevnaden av den målsatta tiden.
  • effektivisera åtgärderna som främjar tillgången till boendeservice för rehabiliteringsklienter inom mentalvården för att korta ned kötiden.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.