Äldre patienter inom jourverksamheten

Kuva Malmin sairaalan sisäänkäynnistä.

Beräknad lästid: 2 minuter

Huvudfrågan i utvärderingen var huruvida kommunerna och HUS har främjat målet att ta hand om en större andel av de akuta äldre patienterna inom institutionsvården, serviceboendet och hemvården i stället för på jourmottagningen. Kommunerna i huvudstadsregionen har samarbetat för att utveckla omhändertagandet av akuta äldre patienter inom jourverksamheten, ställt upp mål för detta och skapat verksamhetsmodeller. Utvärderingen gjordes som en gemensam utvärdering mellan Helsingfors stads revisionsnämnd, revisionsnämnderna i de andra städerna i huvudstadsregionen och HUS revisionsnämnd.

Städerna i huvudstadsregionen och HUS revisionsnämnd har främjat målet att minska äldre personers onödiga jourbesök. På grund av coronapandemin och bristfällig statistik har effekten av åtgärderna på antalet prehospitala akuta omhändertaganden eller antalet jourbesök dock inte kunnat utvärderas.

I Helsingfors har man haft svårigheter med att få personalen inom hemvården och serviceboendet att börja använda verktygen för jourverksamhet, till exempel handboken för jourverksamhet som togs fram 2019. I jämförelsen av kommunerna i huvudstadsregionen kom det fram att Helsingfors och Grankulla anser att HUS ansvarar för utvecklingen av utskrivningsprocessen och deras personal arbetar inte vid HUS jourmottagningar, till skillnad från Esbo och Vanda.

Tjänsten Mobil vårdare har använts i Helsingfors först sedan 2021 och användningsgraden är mycket låg. Den låga användningsgraden är sannolikt kopplad till att personalen ännu inte känner till tjänsten eller att användningen av tjänsten upplevs vara krånglig, eftersom dess verksamhetstider är begränsade och det inte finns möjlighet att direkt ta kontakt med tjänsten.

Revisionsnämnden konstaterar att

social- och hälsovårdssektorn bör

  • följa upp hur åtgärderna för att utveckla jourverksamheten påverkar äldre personers jourbesök och tryggheten för hemmaboende äldre.
  • i samarbete med HUS och städerna i huvudstadsregionen fortsätta att utveckla sådana verksamhetssätt och tjänster inom jourverksamheten, med vilka man kan förbättra de äldres funktionsförmåga och välbefinnande.
  • utveckla sitt samarbete med HUS framför allt vad gäller utskrivningsprocessen för äldre så att tjänsten är bättre tillgänglig för hemvården än i nuläget.
  • utveckla tjänsten Mobil vårdare och informationen om den så att tjänstens användning inom hemvården och serviceboendet ökar.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.