Iäkäs potilas päivystyksessä

Kuva Malmin sairaalan sisäänkäynnistä

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymys oli, ovatko kunnat ja HUS edistäneet tavoitetta hoitaa suurempi osuus iäkkäiden akuuttitilanteista laitoshoidossa, palveluasumisessa ja kotihoidossa päivystyksen sijaan. Pääkaupunkiseudun kunnat ovat tehneet yhdessä iäkkäiden päivystyksellisiin tilanteisiin liittyvää kehittämistyötä, asettaneet tähän liittyviä tavoitteita ja luoneet toimintamalleja. Arviointi oli Helsingin tarkastuslautakunnan yhteisarviointi muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien ja HUSin tarkastuslautakuntien kanssa.

Johtopäätökset

Pääkaupunkiseudun kaupungit ja HUS ovat edistäneet tavoitetta vähentää iäkkäiden tarpeettomia päivystyskäyntejä. Toimenpiteiden vaikutusta ensihoito- ja päivystyskäyntien määrään ei kuitenkaan voitu arvioida koronapandemian ja puutteellisten tilastotietojen vuoksi.

Helsingissä on ollut haasteita saada kotihoidon ja palveluasumisen henkilöstö ottamaan käyttöön päivystyksellisiin tilanteisiin kehitettyjä työkaluja, kuten vuonna 2019 kehitettyä päivystystilanteiden opasta. Pääkaupunkiseudun kuntien vertailussa ilmeni, että Helsinki ja Kauniainen katsovat HUSin vastaavan kotiuttamisprosessin kehittämisestä eikä niiden henkilöstö jalkaudu HUSin päivystykseen, toisin kuin Espoossa ja Vantaalla.

Liikkuva hoitaja -palvelu on ollut Helsingissä käytössä vasta vuodesta 2021 ja sitä on käytetty hyvin vähän. Vähäinen käyttö liittyy todennäköisesti siihen, ettei henkilöstö vielä tunne palvelua tai että se koetaan hankalaksi käyttää rajoitettujen toiminta-aikojen ja suoran yhteydenottomahdollisuuden puutteen vuoksi.

Lautakunta toteaa, että

sosiaali- ja terveystoimialan tulee

  • seurata päivystyksellisten tilanteiden kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia iäkkäiden päivystyskäynteihin ja kotona asumisen turvallisuuteen.
  • jatkaa yhteistyössä HUSin ja pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa sellaisten päivystyksellisten tilanteiden toimintatapojen ja palvelujen kehittämistä, joilla voidaan parantaa iäkkäiden toimintakykyä ja hyvinvointia.
  • kehittää yhteistyötään HUSin kanssa erityisesti iäkkäiden kotiuttamisprosessin osalta siten, että palvelu olisi nykyistä paremmin kotihoidon käytettävissä.
  • kehittää Liikkuva hoitaja -palvelua ja siitä tiedottamista, jotta palvelu saataisiin laajemmin käyttöön kotihoidossa ja palveluasumisessa.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.