Uppfyllelsen av de miljöpolitiska målen i upphandlingarna

Vehreä kaupunkipuisto

Beräknad lästid: 2 minuter

Utvärderingens mål

Utvärderingens huvudfråga var om de av stadsfullmäktige uppställda miljöpolitiska riktlinjerna följs i Helsingfors stads upphandlingar. Det centralaste av de miljöpolitiska målen har varit att miljökriterier ska användas i alla upphandlingar före år 2020. De övriga målen gällde ordnandet av en utbildning om hållbara upphandlingar, systematiskt beaktande av hållbar utveckling och livscykeln i upphandlingarna och att staden övergår till att använda rättvisemärkta produkter.

Slutsatser

De miljöpolitiska målen 2012 har förverkligats endast delvis, eftersom det inte har varit möjligt att ställa miljökriterier enligt målen och utbildningarna har varit sporadiska, trots att anvisningar har existerat under en längre tid. Åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 (KNH 2035) som godkändes 2018, den nya upphandlingsstrategin som godkändes år 2020 och miljöpolicyn som håller på att uppdateras stöder ett kraftfullare beaktande av miljökonsekvenserna i upphandlingarna. Åtgärderna i programmet KNH 2035 har redan påbörjats på bred front bland annat inom Canemure-projektet. Flera av målen i åtgärdsprogrammet KNH 2035 förutsätter långsiktigt utvecklingsarbete, men personalresurserna är tämligen begränsade. Helsingfors är Finlands största upphandlande organisation och i den här positionen har staden en möjlighet att småningom styra marknaden i en hållbarare riktning. Utvecklandet av upphandlingarna förutsätter att man i fråga om upphandlingar som är betydande med tanke på miljön för en aktiv marknadsdialog, så att marknaden har tid och möjligheter att erbjuda staden produkter och tjänster som är miljövänliga och hållbara.

Revisionsnämnden konstaterar att

stadskansliet och stadsmiljösektorn bör
◼ förstärka sakkunnigresurserna för att stödja miljövänliga upphandlingar.
◼ ordna upphandlingsutbildning där man fördjupar sig i hur ansvarskriterierna kan utnyttjas.
sektorerna, förvaltningarna och affärsverken bör
◼ inleda en aktiv marknadsdialog för att beakta miljö- och ansvarsperspektiven i upphandlingar med betydande miljökonsekvenser.
stadskansliet bör
◼ främja att dottersammanslutningarna inleder en aktiv marknadsdialog för att beakta miljö- och ansvarsperspektiven i upphandlingar med betydande miljökonsekvenser.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.