Mödra- och barnavårdsrådgivningstjänster som stöd för barnfamiljer

Neuvolan pituusmittauspiste. Kuvaaja: Kaisa Sunimento

Beräknad lästid: 2 minuter

Syftet med utvärderingen

Utvärderingens huvudfråga var: Har barnfamiljerna fått tillräckligt stöd vid rådgivningsbyråtjänsterna? Mödra- och barnavårdsrådgivningstjänsterna är lagstadgade hälsovårdstjänster, och användningen av dem är frivillig och avgiftsfri för kunden. Stadsstrategin 2021–2025 har som mål att stöda familjer sektorsövergripande och satsa på tidigt och omfattande stöd.

Slutsatser

I Helsingfors erbjuds familjerna periodiska hälsoundersökningar enligt förordningen om rådgivningsverksamhet. Täckningen av hälsoundersökningarna vid Helsingfors rådgivningsbyråer kan anses vara god. Majoriteten av de gravida genomgår en omfattande hälsoundersökning, och för barnens del har täckningen av de omfattande hälsoundersökningarna i regel varit över 90 procent per år. Behov av särskilt stöd fastställs i ett tidigt skede vid mödra- och barnavårdsrådgivningen, särskilt under graviditeten och barnets första levnadsår då uppföljningen är intensiv. Mer än hälften av de hälsovårdare som svarade på en enkät ansåg dock att vårdrelationens kontinuitet inte förverkligas vid mödra- och barnavårdsrådgivningen och att annat stöd inte finns tillgängligt tillräckligt snabbt. I synnerhet har det rått brist på missbrukar-, mentalvårds- och familjerådgivningstjänster samt socialhandledning.

Tjänster för familjer har samlats i familjecenter i Helsingfors. Syftet med familjecentren har varit att förbättra samarbetet mellan olika yrkesgrupper. De fysiskt centraliserade familjecentrens lokaler betjänar inte helt rådgivningsarbetet, eftersom hälsovårdarna inte har egna arbetsrum och det har uppstått brist på arbetsrum. Att boka rum och flytta från ett rum till ett annat har ansetts vara en faktor som försvagar rådgivningsarbetets dragningskraft.

Revisionsnämnden konstaterar att

social-, hälsovårds- och räddningssektorn ska

  • stärka praxis som stöder kontinuiteten av vården vid mödra- och barnavårdsrådgivningen.
  • förbättra familjernas tillgång till andra behövliga tjänster, såsom missbrukar- och mentalvårdstjänster, familjerådgivningsbyråns tjänster och social handledning.
  • vid familjecentren stärka det yrkesövergripande samarbetet och informationsutbytet mellan olika social- och hälsovårdstjänster vid stöd till familjer.
  • utveckla familjecentrens lokaler så att de bättre betjänar rådgivningsarbetet.

Var innehållet i den här artikeln nyttigt för dig?

Kommentera

Rajattu HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.