Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut lapsiperheiden tukena

Neuvolan pituusmittauspiste. Kuvaaja: Kaisa Sunimento

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymys oli, onko lapsiperheitä tuettu neuvolapalveluissa riittävästi. Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut ovat lakisääteisiä terveyspalveluja, joiden käyttäminen on asiakkaalle vapaaehtoista ja maksutonta. Kaupunkistrategiassa 2021–2025 on tavoitteina tukea perheitä monialaisesti ja panostaa varhaiseen ja laaja-alaiseen tukeen.

Johtopäätökset

Helsingissä perheille tarjotaan neuvolatoiminnasta annetun asetuksen mukaiset määräaikaiset terveystarkastukset. Helsingin neuvoloiden terveystarkastusten peittävyyttä voidaan pitää hyvänä. Raskaana olevista valtaosa käy laajassa terveystarkastuksessa, ja lasten osalta peittävyys laajoissa terveystarkastuksissa on pääsääntöisesti ollut yli 90 prosenttia vuosittain. Erityisen tuen tarpeita tunnistetaan äitiys- ja lastenneuvolassa varhaisessa vaiheessa, varsinkin raskauden ja lapsen ensimmäisen ikävuoden aikana, kun seuranta on tiivistä. Terveydenhoitajien kyselyssä yli puolet oli kuitenkin sitä mieltä, ettei perheen hoitosuhteen jatkuvuus aina toteudu äitiys- ja lastenneuvolassa, eikä muuta tukea saada riittävän nopeasti. Varsinkin päihde-, mielenterveys- ja perheneuvolapalveluista sekä sosiaaliohjauksesta on ollut pulaa.

Perheiden palveluita on koottu Helsingissä perhekeskuksiin. Perhekeskusten tavoitteena on ollut parantaa eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä. Fyysisesti keskitettyjen perhekeskusten toimitilat eivät täysin palvele neuvolatyön tekemistä, sillä terveydenhoitajilla ei ole omia työhuoneita, ja työhuoneista on syntynyt pulaa. Huoneiden varaaminen ja huoneesta toiseen siirtyminen on koettu neuvolatyön houkuttelevuutta heikentäväksi tekijäksi.

Lautakunta toteaa, että

sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tulee

  • vahvistaa hoidon jatkuvuutta tukevia käytäntöjä äitiys- ja lastenneuvoloissa.
  • parantaa perheiden pääsyä muihin tarvitsemiinsa palveluihin, kuten päihde- ja mielenterveyspalveluihin, perheneuvolan palveluihin ja sosiaaliohjaukseen.
  • vahvistaa perhekeskuksissa eri sosiaali- ja terveyspalveluiden välistä moniammatillista yhteistyötä ja tiedonkulkua perheiden tukemisessa.
  • kehittää perhekeskusten toimitiloja palvelemaan paremmin neuvolatyön tekemistä.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.